1.

ارزیابی تحمل برخی ژنوتیپ های سویا به تنش خشکی

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383
مهدی زارع؛ حسن زینالی خانقاه؛ جهانفر دانشیان

2.

بررسی ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه در سویا از طریق روشهای آماری چند متغیره

دوره 4، شماره 0، تابستان 1378
حسن زینالی خانقاه؛ وعلیرضا سوهانی

3.

بررسی شاخص های مقاومت به خشکی واستفاده از روش بای پلات درهیبریدهای ذرت دانه ای

دوره 31، شماره 3، بهار 1379
جعفراحمدی،؛ رجب چوگان؛ حسن زینالی خانقاه؛ محمدعلی رستمی

4.

بررسی عکس العمل ارقام تجارتی سویا در شرایط تنش رطوبتی در اواخر مرحلة زایشی

دوره 36، شماره 4، تابستان 1384
علی ایزانلو؛ حسن زینالی خانقاه؛ عبدالهادی حسین‌زاده؛ ناصر مجنون‌حسینی؛ منیژه سبکدست

5.

بررسی مقاومت به خشکی در هیبریدهای دیررس تجارتی ذرت دانه ای

دوره 31، شماره 4، تابستان 1379
جعفراحمدی؛ حسن زینالی خانقاه؛ محمدعلی رستمی؛ رجب چوگان

6.

بررسی نحوه توارث برخی صفات کمی در جو از طریق تجزیه میانگین نسلها

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383
امین باقی زاده؛ علیرضا طالعی؛ محمدرضا نقوی؛ حسن زینالی خانقاه

7.

تاثیر تراکم بوته بر صفات زراعی، میزان کلروفیل و درصد انتقال مجدد ساقه در ارقام نخود سفید(Cicer arietinum L.)

دوره 34، شماره 4، تابستان 1382
ناصر مجنون حسینی؛ هومن محمدی؛ کاظم پوستینی؛ حسن زینالی خانقاه

8.

تجزیه به عاملها درآفتابگردان تحت شرایط عادی و تنش آبی

دوره 1، شماره 0، بهار 1376
کامران مظفری؛ حسن زینالی خانقاه

9.

تجزیه ژنتیکی عملکرد و اجزای آن در لاین‌های آفتابگردان با استفاده از طرح تلاقی لاین ×‌‌ تستر در شرایط تنش وبدون تنش خشکی

دوره 36، شماره 2، بهار 1384
مهدی خانی؛ جهانفر دانشیان؛ حسن زینالی خانقاه؛ محمد‌رضا قنادها

10.

تجزیه ژنتیکی عملکرد و صفات وابسته به آن در گندم نان

دوره 36، شماره 1، بهار 1384
خداداد مصطفوی؛ عبدالهادی حسین‌زاده؛ حسن زینالی خانقاه

11.

تعیین شاخص های مناسب مقاومت به خشکی در ارقام سویا وارداتی

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383
حسن زینالی خانقاه؛ علی ایزانلو؛ عبدالهادی حسین زاده؛ ناصر مجنون حسینی

12.

مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن (Eurygaster integriceps Put.) در گندم نان

دوره 36، شماره 2، بهار 1384
خداداد مصطفوی؛ عبدالهادی حسین‌زاده؛ حسن زینالی خانقاه؛ محمد خالو باقریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.