1.

تعیین ارتباط توان هوازی بیشینه با برخی عوامل خطرزای بیماری قلبی کرونری در دانشجویان پسر

دوره 37، شماره 0، آبان 1387
محمد فتحی؛ فرهاد رحمانی نیا؛ محمد رضا مراد پوریان؛ معصومه عسگری؛ راضیه رضایی

2.

دانشجویان ایران ونهضت المپیک

دوره 1، شماره 1، تیر 1378
فرهاد رحمانی نیا

3.

رابطة آموزش های ضمن خدمت با خود کارامدی معلمان تربیت بدنی

دوره 37، شماره 0، آبان 1387
ابراهیم سلمانی دستجرد؛ مهرعلی همتی نژاد؛ فرهاد رحمانی نیا

4.

رابطة وضعیت وزن بدن دختران دانش آموز با ناهنجاری های اندام تحتانی

دوره 33، شماره 33، اسفند 1386
فرهاد رحمانی نیا؛ حسن دانشمندی

5.

مقایسة نیمرخ مهارت‌های روانی کشتی‌گیران تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان در دو رشتة آزاد و فرنگی

دوره 34، شماره 34، اسفند 1386
بهمن میرزایی؛ فرهاد رحمانی نیا؛ فرشاد بردار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب