1.

اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته برروند رشد وعملکرد دانه دو رقم کلزای روغنی پاییزه (Brassica mapus L.) درمنطقه کرج

دوره 1، شماره 0، اردیبهشت 1376
امیرحسین شیرانی راد؛ محمدرضا احمدی

2.

بررسی ارزش زراعی لاینهای سنتتیک کلزا (Brassica mapus L.) ونسلهای اولیه حاصل از ترکیب آنها با ارقام اصلاح شده

دوره 2، شماره 0، خرداد 1372
محمدرضا احمدی

3.

بررسی ترکیب پذیری ونوع عمل ژن در لاین های کنجد(Sesamum indicum) سعدالله

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377
منصوری؛ محمدرضا احمدی

4.

بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت های بومی گلرنگ ایران

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380
احد باقری؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمد تائب؛ محمدرضا احمدی

5.

بررسی تنوع کلزاهای سنتتیک Brassica napus L. var. olrifera

1و2، شماره 0، اردیبهشت 1369
محمدرضا احمدی

6.

بررسی سازگاری ومقایسه عملکرد ارقام و لاین های کلزا ‹Brassica napus L.›

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379
رضا خوش نظر پر شکوهی؛ محمدرضا احمدی؛ محمد رضا قنادها

7.

بررسی مقاومت ارقام و هیبریدهای آفتابگردان به بیماری سفیدک داخلی

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379
جواد زاد؛ محمدرضا احمدی؛ سیامک رحمان پور

8.

تأثیر فصل کاشت و فاصله بوته در نحوه توزیع و میزان جذب نور در جامعه گیاهی ژنوتیپهای مختلف گلرنگ (Carthamus tinctorious L.)

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384
بهرام مجد نصیری؛ محمدرضا احمدی

9.

عکس العمل ارقام کلزا به تنش آب

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380
عباس دهشیری؛ محمدرضا احمدی؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی

10.

مطالعه پایداری عملکرد ارقام کنجد در مناطق شمالی ایران با استفاده از روشهای مختلف آماری

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1377
ابراهیم فرخی؛ محمدرضا احمدی

11.

نحوه عمل ژن و وراثت‌پذیری شاخص‌های مقاومت به تنش خشکی درکلزا1

دوره 35، شماره 1، فروردین 1383
حسن امیری اوغان؛ محمد مقدم؛ محمدرضا احمدی؛ سید جعفر داوریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب