1.

اثر محلول پاشی برگی برخی ریز مغذی ها و انبار سرد بر کیفیت میوه سیب گلدن دلیشز

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380
لطفعلی ناصری؛ مصباح با بالار؛ محمد علی عسگری؛ علیرضا طلایی

2.

کاربرد کاربایل (سوین ) به عنوان تنک کننده شیمیایی برای تنظیم باردهی رقم گلدن دلیشس Golden Delicious سیب

دوره 3، شماره 0، خرداد 1374
احمد خلیقی؛ لطفعلی ناصری؛ مصطفی مصطفوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب