1.

انتقال ویروس تریستیزای مرکبات توسط مهم ترین شته های مرکبات در مازندران

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380
غلامرضا رسولیان؛ سیروس آقا جانزاده؛ حشمت الله رحیمیان؛ غلامحسین مصاحبی

2.

بررسی اثرات بیمارگری قارچVerticillium lecanii روی شته سبز هلو Myzus persicae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 38، شماره 1، آذر 1386
نوربخش ارزانیان؛ احمد عاشوری؛ حسن عسکری؛ غلامرضا رسولیان

3.

بررسی بیولوژی شته سبز نخود فرنگی (Harris) Acyrthosiphon روی یونجه در کرج

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1370
غلامرضا رسولیان

4.

بررسی تاکسونومیک خانوادة (Lygaeidae (Hemiptera : Heteroptera در منطقه کرج

دوره 36، شماره 1، فروردین 1384
کتایون خردمند؛ غلامرضا رسولیان؛ عزیز خرازی پاکدل؛ علیمراد سرافرازی

5.

بررسی سازوکار مقاومت شته سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) به حشره کش های پیریمیکارب و اکسی دی متون متیل

دوره 38، شماره 3، آذر 1386
محمد قدمیاری؛ خلیل طالبی جهرمی؛ علیرضا بندانی؛ مهران حبیبی رضایی؛ غلامرضا رسولیان؛ شیرین ملیحی؛ حمید عبادی؛ فرشید فرنود؛ مهدی معبودی

6.

بررسی کاهش محصول و پروتئین یونجه توسط شته سبز نخود فرنگی و شته خالدار یونجه در کرج

3و4، شماره 0، فروردین 1368
غلامرضا رسولیان

7.

برسی تاثیر ارقام مختلف گندم در طول عمر و قدرت تولید مثل شته روسی گندم ((Aphididae)(2)Diuraphis noxia (Mordvilko))

دوره 3، شماره 0، خرداد 1374
غلامرضا رسولیان؛ لطفعلی دولتی

8.

تأثیر ارقام مختلف سیب زمینی بر طول عمر ‘ نسبت زنده ماندن و قدرت تولید مثل شته سبز هلو(Aphididae .hom) Myzus persicce sulzer

3و4، شماره 0، خرداد 1371
غلامرضا رسولیان

9.

ترجیح میزبانی سوسک سر خرطومی حنایی خرما،Rhyncophorus ferrugineus Oliv. ‹روی ارقام مهم خرمای بلوچستان ایران در شرایط صحرایی›

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380
حسین فرازمند؛ غلامرضا رسولیان؛ خلیل طالبی جهرمی

10.

غربال گلخانه ای 58 رقم گندم ویک رقم چاودارویک رقم ترتیکاله در مرحله گیاهچه ای برای تعیین نسبت مقاومت آنها به شته روسی گندم Diuraphis noxia:(Mordvilko)

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380
بهرام شکاریان؛ غلامرضا رسولیان؛ پروانه آزمایش فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب