1.

بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی در دو رقم انگور

دوره 37، شماره 1، فروردین 1385
ناصر قادری؛ عادل سی وسه مرده؛ سید صابر شاهویی

2.

نسبت K+/Na+ و انتقال انتخابی یونها در واکنش به تنش شوری در گندم

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380
کاظم پوستینی؛ عادل سی وسه مرده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب