1.

ارتباط بین گروه های اکولوژیک گیاهی در آشکوب علفی با عوامل رویشگاهی (مطالعه موردی: جنگل های میان بند نکا)

دوره 55، شماره 3، مهر 1381
قوام الدین زاهدی امیری؛ سلیمان محمدی لیمایی

2.

بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در ارتباط با گروهای اکولوژیک درختی در سری نم خانه جنگل خیرود کنار

دوره 58، شماره 3، مهر 1384
علی صالحی؛ منوچهر زرین کفش؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ محمدرضا مروی مهاجر

3.

بررسی رابطه بین ویژگیهای کمی و کیفی توده های جنگلی طبیعی راش با عوامل رویشگاه(منطقه اسالم )

دوره 57، شماره 1، تیر 1383
ایرج حسن زاد ناورودی؛ منوچهر نمیرانیان؛ قوام الدین زاهدی امیری

4.

بررسی روابط پوشش گیاهی مراتع پشتکوه استان یزد با خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل چند متغیره

دوره 55، شماره 3، مهر 1381
محمد جعفری؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حسین آذرنیوند؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ ناصر باغستانی میبدی

5.

بررسی کمی و کیفی پارک جنگلی طرق مشهد

دوره 59، شماره 1، مهر 1385
مهدی کلاهی؛ وحید اعتماد؛ منوچهر نمیرانیان؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ ابراهیم خسروجری

6.

تعیین الگوی پراکنش مکای گونه ملج در جنگلهای شمال ایران ( مطالعه موردی در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود کنار ، نوشهر )

دوره 58، شماره 4، دی 1384
سید جلیل علوی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ محمد رضا مروی مهاجر

7.

شناسایی گروههای اکولوژیک گیاهی و ارتباط آنها با ویژگیهای خاک جنگل های جلگه ای کلارآباد (چالوس )

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384
جلال محمودی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ ابراهیم عادلی؛ رامین رحمانی

8.

طبقه بندی هوموس جنگلی بر اساس خصوصیات جوامع گیاهی در یک جنگل آمیخته پهن برگ کشور بلژیک

دوره 52، شماره 1، فروردین 1378
قوام الدین زاهدی امیری؛ نوئل لوست


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب