1.

بررسی تأثیر جهت دامنه و ارتفاع از سطح دریا بر میزان حجم سرپای راشستانهای طبیعی (اسالم)

دوره 53، شماره 3، خرداد 1379
ایرج حسن زاد ناورودی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ منوچهر نمیرانیان؛ پیروز عزیزی

2.

بررسی رابطه بین ویژگیهای کمی و کیفی توده های جنگلی طبیعی راش با عوامل رویشگاه(منطقه اسالم )

دوره 57، شماره 1، تیر 1383
ایرج حسن زاد ناورودی؛ منوچهر نمیرانیان؛ قوام الدین زاهدی امیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب