1.

ارتباط داده های زمینگرمایی با ساختار زمین شناختی ساختگاه سد سلمان فارسی

دوره 26، شماره 2، تیر 1379
محمدعلی ریاحی؛ رضا نظریان؛ عباس ابراهیمی علویجه

2.

بازسازی ردلرزه‌های از بین رفته با استفاده از تبدیل رادون سهمی

دوره 35، شماره 4، بهمن 1388
محمدعلی ریاحی؛ ناصر بنی‌حسن؛ نوید امینی

3.

برآورد تک‌مرحله‌ای تخلخل با استفاده از الگوریتم وارون‌سازی تصادفی در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران

دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 39-49
مصطفی عباسی؛ محمدعلی ریاحی

4.

برآورد فشار منفذی با استفاده از داده‌های لرزه‌ای بازتابی در یک میدان نفتی

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 53-61
پریسا حجت‌نیا؛ محمدعلی ریاحی

5.

بررسی توانایی نشانگر ناپیوستگی ساختاری محلی روی داده‌های لرزه‌ای سه‌بُعدی در شناسایی ریزگسل‌ها

دوره 38، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 57-76
نفیسه ظریف کریمی؛ محمدعلی ریاحی؛ امین روشندل کاهو

6.

بهینه‌سازی اندازه بلوک (بین) با استفاده از تابع هدف مدل ریاضی

دوره 36، شماره 4، بهمن 1389
حکیم اسماعیلی اوغاز؛ محمدعلی ریاحی؛ سعید هاشمی طباطبائی

7.

پیش‌بینی فشار منفذی با استفاده از وارون‌سازی و تحلیل سرعت لرزه‌ای

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 57-70
حمیدرضا سلیمانی؛ محمدرضا سکوتی دیارجان؛ محمدعلی ریاحی

8.

تحلیل AVO روی مخزن ماسه‌سنگی غار در میدان ابوذر واقع در شمال غرب خلیج فارس

دوره 37، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 165-178
هادی حاجی‌‌جمهوری؛ محمدعلی ریاحی؛ غلامحسین نوروزی؛ امیر شمسا

9.

تضعیف امواج سطحی در داده‌های بازتابی با استفاده ازفیلتر f-k وفقی

دوره 35، شماره 4، بهمن 1388
علی جلوه‌گر فیلبند؛ محمدعلی ریاحی

10.

تضعیف نوفه‌های زمین‌غلت در حوزه ردلرزه شعاعی

دوره 34، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 1-1
مجید باقری؛ محمدعلی ریاحی

11.

تعیین شکستگی با استفاده از تبدیل موجک و مدل‌سازی آن در مخازن گروه دهرم یکی از میدان‌های ایران

دوره 34، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 1-1
محمدحسین نعمتی؛ غلامحسین نوروزی؛ محمدعلی ریاحی

12.

شبیه‌سازی مقادیر تراوایی مخزن به‌‌کمک داده‌های تخلخل و مقاومت لرزه‌ای

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 49-56
کیوان نجف‌زاده؛ محمدعلی ریاحی؛ محسن سیدعلی

13.

طراحی آرایه با استفاده از روش همامیخت مکانی

دوره 33، شماره 2، تیر 1386
محمد مرشدی؛ محمدعلی ریاحی

14.

کاربرد روش قطبش القایی طیفی (SIP) برای اکتشاف منابع هیدروکربوری

دوره 33، شماره 2، تیر 1386
یگانه همتی؛ محمدعلی ریاحی

15.

کاربرد روش وارون‌سازی لرزه‌ای و بررسی چندنشانگرها در برآورد توزیع تخلخل در میدان نفتی جنوب غربی ایران

دوره 37، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 45-55
عسل رحیمی زینال؛ محمدعلی ریاحی

16.

مدلسازی لرزه‌ای AVO با استفاده از داده‌های مغزه برای مطالعه مخزن

دوره 36، شماره 2، مرداد 1389
سجاد اسماعیل‌پور؛ محمدعلی ریاحی؛ ابوالقاسم امام‌زاده؛ رضا سکوتی

17.

مشخصة فازی موجک لرزه‌ای و اثر آن در روش MED

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1386
منا مدنی؛ محمدعلی ریاحیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب