1.

ارتباط داده های زمینگرمایی با ساختار زمین شناختی ساختگاه سد سلمان فارسی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1379
محمدعلی ریاحی؛ رضا نظریان؛ عباس ابراهیمی علویجه

2.

بازسازی ردلرزه‌های از بین رفته با استفاده از تبدیل رادون سهمی

دوره 35، شماره 4، زمستان 1388
محمدعلی ریاحی؛ ناصر بنی‌حسن؛ نوید امینی

3.

برآورد تک‌مرحله‌ای تخلخل با استفاده از الگوریتم وارون‌سازی تصادفی در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران

دوره 39، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 39-49
مصطفی عباسی؛ محمدعلی ریاحی

4.

برآورد فشار منفذی با استفاده از داده‌های لرزه‌ای بازتابی در یک میدان نفتی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 53-61
پریسا حجت‌نیا؛ محمدعلی ریاحی

5.

بررسی توانایی نشانگر ناپیوستگی ساختاری محلی روی داده‌های لرزه‌ای سه‌بُعدی در شناسایی ریزگسل‌ها

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 57-76
نفیسه ظریف کریمی؛ محمدعلی ریاحی؛ امین روشندل کاهو

6.

بهینه‌سازی اندازه بلوک (بین) با استفاده از تابع هدف مدل ریاضی

دوره 36، شماره 4، زمستان 1389
حکیم اسماعیلی اوغاز؛ محمدعلی ریاحی؛ سعید هاشمی طباطبائی

7.

پیش‌بینی فشار منفذی با استفاده از وارون‌سازی و تحلیل سرعت لرزه‌ای

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 57-70
حمیدرضا سلیمانی؛ محمدرضا سکوتی دیارجان؛ محمدعلی ریاحی

8.

تحلیل AVO روی مخزن ماسه‌سنگی غار در میدان ابوذر واقع در شمال غرب خلیج فارس

دوره 37، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 165-178
هادی حاجی‌‌جمهوری؛ محمدعلی ریاحی؛ غلامحسین نوروزی؛ امیر شمسا

9.

تضعیف امواج سطحی در داده‌های بازتابی با استفاده ازفیلتر f-k وفقی

دوره 35، شماره 4، زمستان 1388
علی جلوه‌گر فیلبند؛ محمدعلی ریاحی

10.

تضعیف نوفه‌های زمین‌غلت در حوزه ردلرزه شعاعی

دوره 34، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-1
مجید باقری؛ محمدعلی ریاحی

11.

تعیین شکستگی با استفاده از تبدیل موجک و مدل‌سازی آن در مخازن گروه دهرم یکی از میدان‌های ایران

دوره 34، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-1
محمدحسین نعمتی؛ غلامحسین نوروزی؛ محمدعلی ریاحی

12.

شبیه‌سازی مقادیر تراوایی مخزن به‌‌کمک داده‌های تخلخل و مقاومت لرزه‌ای

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 49-56
کیوان نجف‌زاده؛ محمدعلی ریاحی؛ محسن سیدعلی

13.

طراحی آرایه با استفاده از روش همامیخت مکانی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1386
محمد مرشدی؛ محمدعلی ریاحی

14.

کاربرد روش قطبش القایی طیفی (SIP) برای اکتشاف منابع هیدروکربوری

دوره 33، شماره 2، تابستان 1386
یگانه همتی؛ محمدعلی ریاحی

15.

کاربرد روش وارون‌سازی لرزه‌ای و بررسی چندنشانگرها در برآورد توزیع تخلخل در میدان نفتی جنوب غربی ایران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 45-55
عسل رحیمی زینال؛ محمدعلی ریاحی

16.

مدلسازی لرزه‌ای AVO با استفاده از داده‌های مغزه برای مطالعه مخزن

دوره 36، شماره 2، تابستان 1389
سجاد اسماعیل‌پور؛ محمدعلی ریاحی؛ ابوالقاسم امام‌زاده؛ رضا سکوتی

17.

مشخصة فازی موجک لرزه‌ای و اثر آن در روش MED

دوره 33، شماره 1، بهار 1386
منا مدنی؛ محمدعلی ریاحیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.