1.

ارزیابی ترکیبات شیمیاییکاه گندم‹خراسان›و مقایسه این ترکیبات در اجزای اصلی ساقه

دوره 56، شماره 3، زمستان 1382
احمد رضا سرائیان؛ علی نقی کریمی؛ احمد جهان لتیباری

2.

اندازه گیری نفوذ پذیری طولی چوب راش نسبت به مایع با استفاده از نمونه های با شکل غیر هندسی

دوره 52، شماره 1، بهار 1378
علی نقی کریمی؛ ابوالفضل تیرانداز

3.

ببررسی دوام چوب صنوبر (Populus deltoides Barter.Ex Marsh) در حالت طبیعی و تیمار شده با نمک CCA در برابر قارچ رنگین کمان Coriolus versicolor (L.:Fr.) Quel.

دوره 56، شماره 1، تابستان 1382
وحیدرضا صفدری؛ داود پارساپژوه؛ علی نقی کریمی؛ سعید امیری

4.

بررسی اثر دما بر تثبیت ماده حفاظتی سلکور در گونه راش ایرانی

دوره 54، شماره 3، بهار 1380
علی نقی کریمی؛ مریم قربانی کوکنده

5.

بررسی اثر کندسوز کننده ها (مخلوط مونوآمونیم فسفات و بوراکس؛ مینالیت و پیرزوت) بر روی چوب افرا (Acer insigne Boiss)

دوره 56، شماره 2، پاییز 1382
علی نقی کریمی؛ سحاب حجازی؛ داوود پارساپژوه؛ کاظم دوست حسینی؛ ملیحه اختری

6.

بررسی امکان استفاده از الیاف لیگنوسلولزی ( باگاس و کنف) در ساخت چند سازه های الیاف- پلی پروپیلن 1و2

دوره 57، شماره 2، پاییز 1383
علی نقی کریمی؛ مهدی روحانی؛ داود پارساپژوه؛ قنبر ابراهیمی

7.

بررسی تاثیر رطوبت و ارتفاع درخت بر مقدار جذب و عمق نفوذ ماده حفاظتی سلکور در چوب صنوبر

دوره 58، شماره 1، بهار 1384
حمید رضا ناجی؛ داود پارسا پژوه؛ علی نقی کریمی

8.

بررسی و تعیین ناسبترین دما برای تثبیت محلول حفاظتی سلکور (ACC) در چوب گونه بلند مازو

دوره 54، شماره 1، بهار 1380
علی نقی کریمی؛ محسن شیخ الاسلامی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.