1.

عذاب دائم از دیدگاه ابن عربی

دوره 61، شماره 0، فروردین 1376
حسن ابراهیمی

2.

فهرست مقالات و بررسیها

دوره 64، شماره 0، بهمن 1377
حسن ابراهیمی؛ سکینه سجادی؛ اکرم هاشمی فرد

3.

معرفت عقلانی نسبت به حق متعال از دیدگاه ابن عربی

دوره 69، شماره 0، تیر 1380
حسن ابراهیمی

4.

نظریه سطح حاوی در باب مکان نزد فیلسوفان مسلمان

دوره 66، شماره 0، دی 1378
حسن ابراهیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب