1.

ارتباط بین فراوانی هزارپا با ترکیب عناصر غذایی لاشبرگ در مناطق جنگلداری شده و مخروبه (مطالعه موردی دارابکلا- مازندران)

دوره 56، شماره 2، مهر 1382
رامین رحمانی؛ شیرزاد محمد نژاد کیاسری

2.

بررسی تنوع وساختار اجتماع بی مهرگان خاکزی در تیپ های جنگلی راش ،ممرزو بلوط-ممرز

دوره 56، شماره 3، دی 1382
رامین رحمانی؛ حسن زارع مایوان

3.

بررسی فراوانی ‘ پراکنش عمقی و تغییرات فصلی جمعیت کرم خاکی در تیپ های جنگلی بلوط- ممرز‘ ممرز و راش تکا

دوره 53، شماره 1، فروردین 1379
رامین رحمانی؛ ناهید صالح راستین

4.

بررسی و طبقه‌بندی پوشش‌های درختی و درختچه‌ای موجود

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387
شعبان قلندرآیشی؛ قوام‌الدین زاهدی‌امیری؛ رامین رحمانی؛ وحید اعتماد

5.

تأثیر خشکه دارها بر فراوانی تجدید حیات طبیعی در یک جنگل آمیخته راش و ممرز (سری جمال الدین کلا – مازندران)

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1380
شیرزاد محمدنژاد کیاسری؛ رامین رحمانی

6.

شناسایی گروههای اکولوژیک گیاهی و ارتباط آنها با ویژگیهای خاک جنگل های جلگه ای کلارآباد (چالوس )

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384
جلال محمودی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ ابراهیم عادلی؛ رامین رحمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب