1.

آنالیز مواد استخراجی پوست پنج گونه از درختان پهن برگ ایران

دوره 55، شماره 3، مهر 1381
جواد ترکمن؛ سیداحمد میرشکرایی؛ حسن رسالتی

2.

بررسی امکان تولید چسب تانن – فرم آلدیید از پوست درختان چهار گونه پهن برگ

دوره 55، شماره 1، فروردین 1381
1؛ سید احمد میرشکرایی؛ جواد ترکمن

3.

بررسی امکان جایگزین رزین فنول –فرم آلدهید با مواد استخراجی پوست بلوط در ساخت تخته خرده چوب

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384
جواد ترکمن؛ کاظم دوست حسینی؛ احمد جهان لتیباری

4.

بررسی تانن پوست درختان توسکا و بلوط به روش اسپکتروفتومتری

دوره 56، شماره 2، مهر 1382
جواد ترکمن؛ کاظم دوست حسینی؛ سیداحمد میرشکرایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب