1.

اثر لگد کوبی و چرای دام بر ویژگی های فیزیکی خاک و پوشش گیاهی مرتع

دوره 56، شماره 3، زمستان 1382
محمد رضاچایی چی؛ محسن محسنی ساروی؛ آرش ملکیان

2.

آنالیز منطقه ای جریانهای کم در حوزه های آبخیز استان تهران

دوره 58، شماره 2، بهار 1384
محمد مهدوی؛ بهرام ثقفیان؛ محسن محسنی ساروی

3.

بررسی اثر قطع گروهی بر خواص فیزیکی خاک جنگلی

دوره 58، شماره 4، زمستان 1384
مریم داغستانی؛ هوشنگ سبحانی؛ محسن محسنی ساروی؛ محمد رضا مروی مهاجر

4.

بررسی کارایی هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک و ژئومورفوکلیماتیک در برآورد دبی سیلاب

دوره 55، شماره 1، بهار 1381
علی حشمت پور؛ محسن محسنی ساروی؛ امیرسعدالدین؛ مهدی عرفانیان

5.

تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب به روش هیبرید در شرق و شمال شرق ایران

دوره 56، شماره 2، پاییز 1382
محسن محسنی ساروی؛ حامد روحانی؛ عبدالرسول تلوری؛ غلامرضا زهتابیان

6.

تعیین الگوی بهینه بهره برداری از منابع حوزه های آبخیز با استفاده از برنامه ریزی هدف

دوره 56، شماره 1، تابستان 1382
محسن محسنی ساروی؛ مجتبی فرزانگان؛ مجید کوپاهی؛ مجید خلقی

7.

تعیین مناطق موثر درانباشت و ماندگاری سطح پوشش برف و سهم و سهم ذوب برف در رواناب

دوره 58، شماره 3، پاییز 1384
محمد رضا قنبر پور؛ محسن محسنی ساروی؛ بهرام ثقفیان؛ حسن احمدی؛ کریم عباسپور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.