1.

بررسی تاثیر آسیت تجربی (با استفاده از مدل خوراکی تری یدوتیرونین) بر وزن اندامهای احشایی و تراکم روده های جوجه های گوشتی

دوره 59، شماره 4، بهمن 1383
دکتر حسن نوده؛ دکتر مسعود تشفام؛ دکتر محمد حسن زاده

2.

مطالعه اثرات هپتامینول در اختلالات قلبی و عروقی و همودینامیک در سگ

دوره 57، شماره 1، اردیبهشت 1381
دکتر داود شریفی؛ دکتر مسعود تشفام؛ دکتر سید محمد فقیهی

3.

مقایسه امواج الکتروکاردیوگرام‘ محور الکتریکی قلب و اندیس قلبی (RV/TV) در جوجه های گوشتی مبتلا به آسیب تجربی‘ با استفاده از مدل سرما‘ با جوجه های سالم

دوره 60، شماره 4، بهمن 1384
دکتر حسین حسن پور؛ دکتر مسعود تشفام؛ دکتر لادن عمادی؛ دکتر حسن نوده؛ دکتر مهرداد مدیر صانعی

4.

مقایسه امواج الکتروکاردیوگرام و محور الکتریکی قلب در جوجه های گوشتی مبتلا به آسیت تجربی، با استفاده از مدل خوراکی T3 با جوجه های سالم

دوره 58، شماره 4، بهمن 1382
دکتر مسعود تشفام؛ دکتر حسن نوده؛ دکتر کیوان کرامتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب