1.

آنتی ژن های سالمونلا آبورتوس اویس و ره یابی سرم شناسی برای تشخیص موارد آلودگی با کمک آنتی ژنها ی اختصاصی

دوره 54، شماره 2، مرداد 1378
دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر محمد رضا محزونیه

2.

ارزیابی روش تشخیص سالمونلا آبورتوس اویس بر اساس کپی IS200 ویژه سروار

دوره 60، شماره 3، آبان 1384
دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر اشکان جبلی

3.

بررسی خواص بیوشیمیایی و الگوهای انتقال مقاومت آنتی بیوتیکی جهت بیوتایپینگ سویه های سالمونلا آبورتوس اویس جدا شده از استان چهارمحال بختیاری

دوره 59، شماره 1، اردیبهشت 1383
دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی

4.

بررسی ژن های حدت پلاسمیدی در سروتیپ های مختلف سالمونلا انتریکا جدا شده در ایران

دوره 59، شماره 2، مرداد 1383
دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ دکتر حسن تاج بخش

5.

بررسی ساختار پادگنی سالمونلا تیفی موریوم و کاربرد آن برای ردیابی عفونت های ناشی از این باکتری

دوره 53، 3,4، بهمن 1377
دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر تقی زهرائی صالحی

6.

بررسی سرم شناسی پادتنهای ضد آنتی ژنهای کبدی در گاو ، گوسفند و انسان

دوره 56، شماره 2، مرداد 1380
دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر محمد ربانی خوراسگانی

7.

بررسی سرولوژیک بروسلوز در بیماران روانی

دوره 57، شماره 3، آبان 1381
دکتر محمد ربانی خوراسگانی؛ دکتر مصطفی پور تقوا؛ دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر فیروزه رئیسی؛ دکتر مرتضی نیک گوهر

8.

بررسی مولکولار اپیدمیولوژی سالمونلا آبورتوس اویس در ایران

دوره 60، شماره 1، اردیبهشت 1384
دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی

9.

به کارگیری روشهای ایمونوفلورسانس، ایمونودات و ایمونوبلاتینگ جهت شناسایی سویه های بیماریزای اشریشیاکلی واجد فیمبریه F11، در کلی باسیلوز طیور

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380
دکتر رضا قنبرپور ممقانی؛ دکتر سید علی پوربخش؛ دکتر حسن تاج بخش

10.

مقایسه الگوی الکتروفورتیک پروتئین های تام و سیتوپلاسمی سویه های انتریکا، سروتیپ آبورتوس اویس تحت گونه سالمونلا انتریکا جدا شده از ایران

دوره 59، شماره 2، مرداد 1383
دکتر حسن تاج بخش؛ دکتر حمیدرضا ایوبی؛ دکتر ملیحه پور کبیره عباسعلی؛ دکتر تقی زهرائی صالحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب