1.

ادب جهادی در جنگهای ایران و روس

5و4، شماره 0، خرداد 1381
دکتر عبدالرضا سیف؛ حسن اسماعیلى؛ فرهاد و فرزاد زیویار

2.

روشنفکران و ادبیات دوره مشروطه

دوره 173، شماره 0، فروردین 1384
دکتر عبدالرضا سیف؛ علیرضا ذاکر اصفهانى؛ فرهاد و فرزاد زیویار؛ حسن اسماعیلى


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب