1.

ادب جهادی در جنگهای ایران و روس

5و4، شماره 0، بهار 1381
دکتر عبدالرضا سیف؛ حسن اسماعیلى؛ فرهاد و فرزاد زیویار

2.

بازتاب شاهنامه فردوسی در عزلیات شمس مولوی

54و55، شماره 1، بهار 1383
دکتر عبدالرضا سیف؛ گلناز عاملى؛ معصومه محمدزاده

3.

بازتاب شاهنامه فردوسی در مثنوی معنوی

دوره 56، شماره 2، تابستان 1384
دکتر عبدالرضا سیف

4.

تجلی اسطوره در مثنوی

159-158، شماره 0، تابستان 1380
دکتر عبدالرضا سیف

5.

روشنفکران و ادبیات دوره مشروطه

دوره 173، شماره 0، بهار 1384
دکتر عبدالرضا سیف؛ علیرضا ذاکر اصفهانى؛ فرهاد و فرزاد زیویار؛ حسن اسماعیلى

6.

زندگی جاوید در مثنوی های حدیقه الحقیقه و مثنوی معنوی

دوره 164، شماره 0، زمستان 1381
دکتر عبدالرضا سیف

7.

سایه حافظ در غزل های سایه (هوشنگ ابتهاج)

دوره 56، شماره 3، پاییز 1384
دکتر عبدالرضا سیف؛ آزاد محمودى

8.

سیمای ابراهیم بت شکن در آینه مثنوی

دوره 160، شماره 0، زمستان 1380
دکتر عبدالرضا سیف

9.

معجزات پیامبر اسلام (ص ) در مثنوی معنوی

163-162، شماره 0، پاییز 1381
دکتر عبدالرضا سیف

10.

موسی (ع) و پیامبران هم عصر و بنی اسرائیل در مثنوی معنوی

54و55، شماره 3، پاییز 1383
دکتر عبدالرضا سیف

11.

موسی (ع) و فرعون در مثنوی معنوی

8و7و6، شماره 0، تابستان 1381
دکتر عبدالرضا سیف؛ نسرین موسى وند

12.

نقش علماء در پیدایش ادب جهادی (جنگهای ایران و روس، دورهء قاجار)

دوره 53، شماره 1، بهار 1382
دکتر عبدالرضا سیف

13.

وجوه بلاغت در دو قصیدهء ناصرخسرو

دوره 53، شماره 2، پاییز 1382
دکتر عبدالرضا سیف؛ احمد محمدى؛ نسرین موسى وندContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.