1.

-

دوره 20، شماره 0، فروردین 1372
دکتر علی اکبر فرهنگی

2.

تجربه گرایی و رفتار انسانی

37و38، شماره 0، مهر 1376
دکتر علی اکبر فرهنگی

3.

رسانه های جمعی و نقش آنها در ساختار اجتماعی واقعیت

29 و 30، شماره 0، تیر 1374
دکتر علی اکبر فرهنگی

4.

رهبری و مدیریت در دانشگاه ها

دوره 47، شماره 0، اسفند 1378
دکتر علی اکبر فرهنگی؛ دکتر سید حیدر حسینی

5.

قدرت و رهبری در سازمان

دوره 14، شماره 0، مهر 1370
جمشید کمائی؛ دکتر علی اکبر فرهنگی

6.

مدیریت دولتی و فرهنگ اجتماعی

دوره 55، شماره 0، دی 1380
دکتر علی اکبر فرهنگی

7.

نگرشی بر بنیان های نظری مدیریت سازمان های رسانه ای

دوره 17، شماره 4، مهر 1383
دکتر علی اکبر فرهنگی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ میکائیل برقی

8.

نگرش فلسفی ، اجتماعی بر کار و مسائل آن

دوره 12، شماره 0، فروردین 1370
دکتر علی اکبر فرهنگی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب