1.

بررسی معیارهای موثر در ارزیابی کسب وکارهای مخاطره آمیز کار آفرینانه

دوره 18، شماره 1، فروردین 1384
غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ مهدی بیگدلو

2.

حسابرسی مدیریت

دوره 5، شماره 0، تیر 1368
غلامرضا اسلامی بیدگلی

3.

عملکرد خود را خودتان ارزشیابی کنید

دوره 21، شماره 0، تیر 1372
غلامرضا اسلامی بیدگلی

4.

مروری بر تئوری ها ، سیاست ها و خط مشی تقسیم سود (1)

دوره 14، شماره 0، مهر 1370
غلامرضا اسلامی بیدگلی

5.

مروری بر تئوری ها ، سیاست ها و خط مشی تقسیم سود(2)

دوره 15، شماره 0، دی 1370
غلامرضا اسلامی بیدگلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب