1.

ارایه الگوی مطلوب سازمانی برای سازمان های غیر دولتی ایران با استفاده از رویکرد کارآفرینی

دوره 16، شماره 2، مهر 1382
دکتر سیدمحمد مقیمی؛ دکتر حسن میرزایی اهرنجانی

2.

ارائه مدل سه بعدی تحلیل مبانی فلسفی و زیر ساخت های بنیادین تئوری های مدیریت

دوره 56، شماره 0، فروردین 1381
دکتر حسن میرزایی اهرنجانی؛ مجتبی امیری

3.

پژوهش های کاربردی (1)

دوره 17، شماره 0، تیر 1371
دکتر حسن میرزایی اهرنجانی

4.

پژوهشهای کاربردی(2)

دوره 18، شماره 0، مهر 1371
دکتر حسن میرزایی اهرنجانی

5.

تأملی بر واژه های تخصصی (1)

دوره 16، شماره 0، فروردین 1371
دکتر حسن میرزایی اهرنجانی

6.

تأملی بر واژه های تخصصی (2)

دوره 17، شماره 0، تیر 1371
دکتر حسن میرزایی اهرنجانی

7.

تاملی بر واژه های تخصصی (3)

دوره 18، شماره 0، مهر 1371
دکتر حسن میرزایی اهرنجانی

8.

تحلیل هرمونیکی سازه های آگزیوماتیزه شده تئوری های مدیریت

دوره 53، شماره 0، تیر 1380
دکتر حسن میرزایی اهرنجانی؛ محمد حسین لطیفی

9.

مهارت و هنر خوب گوش دادن (2)

دوره 25، شماره 0، تیر 1373
دکتر حسن میرزایی اهرنجانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.