1.

ارایه الگوی مطلوب سازمانی برای سازمان های غیر دولتی ایران با استفاده از رویکرد کارآفرینی

دوره 16، شماره 2، پاییز 1382
دکتر سیدمحمد مقیمی؛ دکتر حسن میرزایی اهرنجانی

2.

ارائه مدل سه بعدی تحلیل مبانی فلسفی و زیر ساخت های بنیادین تئوری های مدیریت

دوره 56، شماره 0، بهار 1381
دکتر حسن میرزایی اهرنجانی؛ مجتبی امیری

3.

پژوهش های کاربردی (1)

دوره 17، شماره 0، تابستان 1371
دکتر حسن میرزایی اهرنجانی

4.

پژوهشهای کاربردی(2)

دوره 18، شماره 0، پاییز 1371
دکتر حسن میرزایی اهرنجانی

5.

تأملی بر واژه های تخصصی (1)

دوره 16، شماره 0، بهار 1371
دکتر حسن میرزایی اهرنجانی

6.

تأملی بر واژه های تخصصی (2)

دوره 17، شماره 0، تابستان 1371
دکتر حسن میرزایی اهرنجانی

7.

تاملی بر واژه های تخصصی (3)

دوره 18، شماره 0، پاییز 1371
دکتر حسن میرزایی اهرنجانی

8.

تحلیل هرمونیکی سازه های آگزیوماتیزه شده تئوری های مدیریت

دوره 53، شماره 0، تابستان 1380
دکتر حسن میرزایی اهرنجانی؛ محمد حسین لطیفی

9.

مهارت و هنر خوب گوش دادن (2)

دوره 25، شماره 0، تابستان 1373
دکتر حسن میرزایی اهرنجانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.