1.

آکادمی بین المللی حقوق تطبیقی و چهار دهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی

دوره 32، شماره 0، تیر 1373
دکتر سید حسین صفایی

2.

اشتباه در شخص طرف قرارداد در حقوق ایران و فرانسه

دوره 4، شماره 0، اسفند 1349
دکتر سید حسین صفایی

3.

تعیین حقوق حاکم برماهیت دعوی د رداوریهای بین المللی

دوره 30، شماره 0، دی 1372
دکتر سید حسین صفایی

4.

تغییر نام کوچک

دوره 13، شماره 0، فروردین 1352
دکتر سید حسین صفایی

5.

تولید مصنوعی با کمک پزشکی و انتقال جنین در حقوق فرانسه و ایران

دوره 64، شماره 0، تیر 1383
دکتر سید حسین صفایی

6.

حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

دوره 27، شماره 0، بهمن 1370
دکتر سید حسین صفایی

7.

شرح ونقدی بر ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1361 وماده 1210 لایحه جدید اصلاح موادی از قانون مدنی

دوره 25، شماره 0، دی 1369
دکتر سید حسین صفایی

8.

گزارشی از چهادهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی

دوره 33، شماره 0، بهمن 1373
دکتر سید حسین صفایی

9.

مالکیت ادبی و هنری ... (2) بخش سوم – حقوق مادی پدید آورنده

دوره 7، شماره 0، آذر 1350
دکتر سید حسین صفایی

10.

مسئولیت سازندگان و فروشندگان کالاهای معیوب

دوره 1، شماره 0، خرداد 1345
دکتر سید حسین صفایی

11.

نظریه جهت در قراردادها

دوره 8، شماره 0، اسفند 1350
دکتر سید حسین صفایی

12.

نظریه جهت درقراردادها

دوره 9، شماره 0، اسفند 1386
دکتر سید حسین صفایی

13.

نکاتی چند درباره مقررات پولی وارزی از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی

دوره 24، شماره 0، آذر 1368
دکتر سید حسین صفایی

14.

وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او

دوره 22، شماره 0، تیر 1360
دکتر سید حسین صفاییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب