1.

دولت اسلامی و تولیدات فکر دینی

دوره 51، شماره 0، فروردین 1380
دکتر داود فیرحی

2.

دولت – شهر پیامبر (ص)

دوره 73، شماره 0، مهر 1385
دکتر داود فیرحی

3.

روش شناسی اندیشه سیاسی ابن رشد

دوره 63، شماره 0، فروردین 1383
دکتر داود فیرحی

4.

شیعه و دموکراسی مشورتی در ایران

دوره 67، شماره 0، فروردین 1384
دکتر داود فیرحی

5.

شیعه و مسئله مشروعیت بین نظریه و نص

دوره 57، شماره 0، مهر 1381
دکتر داود فیرحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب