1.

چیستی گفتمان پسا ساختارگرا در سیاست

دوره 51، شماره 0، فروردین 1380
دکتر جهانگیر معینی علمداری

2.

رابطه مصلحت عمومی و آزادی فردی

دوره 44، شماره 0، تیر 1378
دکتر جهانگیر معینی علمداری

3.

کانت گرایی فراکانت گرایی و نظم جهانی

دوره 57، شماره 0، مهر 1381
دکتر جهانگیر معینی علمداری

4.

کانت گرایی، فراکانت گرایی ونظم جهانی

دوره 57، شماره 0، مهر 1381
دکتر جهانگیر معینی علمداری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب