1.

ارزیابی توان زیست محیطی پناهگاه حیات وحش لوندویل

دوره 27، شماره 27، تیر 1380
مهندس هنریک مجنونیان

2.

استفاده از منابع طبیعی و حفاظت آنها

دوره 10، شماره 10، فروردین 1359
ک. آنانیچف؛ مهندس هنریک مجنونیان

3.

بررسی طبقه بندی نوین آی . یو. سی . ان از پارکها و مناطق حفاظت شده

دوره 18، شماره 18، دی 1376
مهندس هنریک مجنونیان

4.

پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده لزوم طبقه بندی – مشکلات مدیریت

دوره 14، شماره 14، اسفند 1365
مهندس هنریک مجنونیان

5.

تحلیلی از وضعیت مناطق چهارگانه حفاظت شده در روند عمومی تخریب طبیعت

دوره 17، شماره 17، دی 1374
مهندس هنریک مجنونیان

6.

تحلیلی از وضعیت مناطق چهارگانه حفاظت شده در روند عمومی تخریب طبیعت

دوره 16، شماره 16، دی 1370
مهندس هنریک مجنونیان

7.

روشهای بررسی اقتصادی و اجتماعی پارکها وتفرجگاه ها

دوره 9، شماره 9، خرداد 1358
مهندس هنریک مجنونیان

8.

معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی مناطق ساحلی - دریایی به منظور تعیین مناطق تحت حفاظت ساحلی - دریایی ایران

دوره 30، شماره 35، مهر 1383
دکتر افشین دانه کار؛ مهندس هنریک مجنونیان

9.

مقدمه ای بر گوزن زرد ایرانی و زیستگاههای آن

دوره 13، شماره 13، فروردین 1364
مهندس هنریک مجنونیان؛ مهندس مسعود مولوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب