1.

استفاده از توان های بالقوه مناطق جهت توسعه گردشگری مورد خاص پارک موزه نفت مسجد سلیمان

دوره 30، شماره 35، مهر 1383
دکتر سید حسین بحرینی؛ مهندس حمید رضا جهانی مقدم

2.

بررسی زمینه های تعادل زیستی در ساختار شهر

دوره 25، شماره 23، تیر 1378
دکتر سید حسین بحرینی؛ مهندس میترا احمدی ترشیزی

3.

برنامه ریزی منظوردار با روشهای ساده پهنه بندی سرزمین

دوره 27، شماره 27، تیر 1380
دکتر احمد رضا یاوری؛ دکتر سید حسین بحرینی

4.

پروژه«شهرهای سالم » سازمان بهداشت جهانی و لزوم اجرای جدی آن در جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 17، دی 1374
دکتر سید حسین بحرینی

5.

شهر ‘ شهر سازی و محیط زیست

دوره 20، شماره 0، بهمن 1376
دکتر سید حسین بحرینی

6.

کاربرد مطالعات هواشناسی آلودگی هوا در طراحی شهری (نمونه خاص شهر تهران)

دوره 18، شماره 18، دی 1376
حسن خوشپور؛ ناصر برک پور؛ مهیار عارفی؛ دکتر سید حسین بحرینی

7.

مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری

دوره 24، شماره 21، تیر 1377
دکتر سید حسین بحرینی؛ دکتر منوچهر طبیبیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب