1.

ارزیابی پروژه شهر سالم در ایران (کوی سیزده آبان)

دوره 20، شماره 0، بهمن 1376
دکتر منوچهر طبیبیان

2.

اولین شهرها ونحوه فرم پذیری آنها درطی تاریخ

دوره 5، شماره 5، اسفند 1354
دکتر منوچهر طبیبیان

3.

اولین شهرها ونحوه فرم پذیری آنها در طی تاریخ

دوره 3، شماره 3، خرداد 1354
دکتر منوچهر طبیبیان

4.

پایش (نظارت) تغییرات کاربری اراضی در زیر حوضه دروغ زن فارس با استفاده از RS/GIS

دوره 28، شماره 29، تیر 1381
دکتر منوچهر طبیبیان؛ محمد جواد دادراست

5.

جریان شکلگیری محیطهای کهن شهری در ایران در بستر تاریخ

دوره 18، شماره 18، دی 1376
دکتر منوچهر طبیبیان

6.

مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری

دوره 24، شماره 21، تیر 1377
دکتر سید حسین بحرینی؛ دکتر منوچهر طبیبیان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.