1.

ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در شمال ایران با مدل تخریب

دوره 28، شماره 30، دی 1381
دکتر نصرت ا... صفائیان؛ دکتر مریم شکری؛ مهندس بهمن جباریان امینی

2.

تالاب هایا آب بندان های مازندران

دوره 29، شماره 31، تیر 1382
دکتر نصرت ا... صفاتیان؛ دکتر مریم شکری

3.

تعیین آسیب پذیری اکولوژیک اکو سیستم های حاشیه جنوب دریای خزر

دوره 28، شماره 29، تیر 1381
دکتر نصرت ا...صفائیان؛ دکتر مریم شکری؛ بهمن جباریان امیری

4.

جایگاه ذخیره گاه زیستکره میانکاله در طبقه بندی زیست جغرافیایی جهان

دوره 30، شماره 36، دی 1383
دکتر نصرت الله صفائیان؛ دکتر مریم شکری؛ دکتر میر خالق ضیاء تبار احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب