1.

ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در شمال ایران با مدل تخریب

دوره 28، شماره 30، زمستان 1381
دکتر نصرت ا... صفائیان؛ دکتر مریم شکری؛ مهندس بهمن جباریان امینی

2.

تالاب هایا آب بندان های مازندران

دوره 29، شماره 31، تابستان 1382
دکتر نصرت ا... صفاتیان؛ دکتر مریم شکری

3.

تعیین آسیب پذیری اکولوژیک اکو سیستم های حاشیه جنوب دریای خزر

دوره 28، شماره 29، تابستان 1381
دکتر نصرت ا...صفائیان؛ دکتر مریم شکری؛ بهمن جباریان امیری

4.

جایگاه ذخیره گاه زیستکره میانکاله در طبقه بندی زیست جغرافیایی جهان

دوره 30، شماره 36، زمستان 1383
دکتر نصرت الله صفائیان؛ دکتر مریم شکری؛ دکتر میر خالق ضیاء تبار احمدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.