1.

بررسی اثرات تاریخ کاشت بر فنولوژی ومرفولوژی سه رقم پنبه در گرگان

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382
فرشید اکرم قادری؛ ناصر لطیفی؛ جواد رضایی؛ افشین سلطانی

2.

تاثیر دما بر مؤلف ههای جوانه زنی ارقام کلزا

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383
ناصر لطیفی؛ افشین سلطانی؛ دین اسپانر

3.

واکنش اجزای جوانه زنی بذر به تنش شوری در کلزا ( brassica napus L )

دوره 33، شماره 1، فروردین 1381
ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب