1.

اثر تنش شوری (CINa) و رطوبتی بر عملکرد ذرت

دوره 31، شماره 3، خرداد 1379
محمدرضا امداد؛ حسین فرداد

2.

اثر دور آبیاری برعملکرد محصول دانه جو و رشد آن

دوره 3، شماره 0، فروردین 1374
حسین فرداد؛ عظیم شیردلی

3.

اثر شروع آبیاری در مقادیر مختلف رطوبت قابل استفاده در خاک بر عملکرد محصول گندم زمستانه در کرج

دوره 31، شماره 1، فروردین 1379
رمضان طهماسبی؛ حسین فرداد

4.

ارزیابی اقتصادی کم آبیاری روی محصول چغندر قند جهت بهینه سازی مصرف آب

دوره 3، شماره 0، خرداد 1378
علیرضا توکلی؛ حسین فرداد

5.

ارزیابی کمی وکیفی آب برگشتی در آبیاری نشتی پنبه

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377
محمداسماعیل اسدی؛ حسین فرداد

6.

بررسی اثر آبیاری با فاضلاب ( پساب) بر عملکرد کمی و کیفی محصول گندم

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380
عادل زادهوش؛ حسین فرداد

7.

بررسی تأثیر میزان آب آبیاری و کود نیتروژن بر کمیت و کیفیت گوجه فرنگی در شرایط کم آبیاری

دوره 37، شماره 4، اردیبهشت 1385
علیرضا فرهمند؛ حسین فرداد؛ عبدالمجید لیاقت؛ عبدالکریم کاشی

8.

بهینه سازی مصرف آب برای آبیاری پنبه در منطقه گرگان

دوره 36، شماره 5، مرداد 1384
حسین فرداد؛ رضا ضیغمی گل

9.

تحلیل اقتصادی کم آبیاری گندم در شرایط کرج

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1381
حسین فرداد؛ حمیدرضا گلکار

10.

تعدیل ضریب آبگذری خاک غیر اشباع

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1370
محمد حسین مهدیان؛ حسین فرداد

11.

مقایسه چند روش تعیین ضریب آبگذری خاک در حالت اشباع

دوره 4، شماره 0، تیر 1377
کیومرث ابراهیمی؛ حسین فرداد

12.

مقایسه معیارهای طراحی صافی های زهکشی به روش U.S.B.R, S.C.S با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380
حسین فرداد؛ حسین جودکیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب