1.

اثر تنش شوری (CINa) و رطوبتی بر عملکرد ذرت

دوره 31، شماره 3، بهار 1379
محمدرضا امداد؛ حسین فرداد

2.

اثر دور آبیاری برعملکرد محصول دانه جو و رشد آن

دوره 3، شماره 0، بهار 1374
حسین فرداد؛ عظیم شیردلی

3.

اثر شروع آبیاری در مقادیر مختلف رطوبت قابل استفاده در خاک بر عملکرد محصول گندم زمستانه در کرج

دوره 31، شماره 1، بهار 1379
رمضان طهماسبی؛ حسین فرداد

4.

ارزیابی اقتصادی کم آبیاری روی محصول چغندر قند جهت بهینه سازی مصرف آب

دوره 3، شماره 0، بهار 1378
علیرضا توکلی؛ حسین فرداد

5.

ارزیابی کمی وکیفی آب برگشتی در آبیاری نشتی پنبه

دوره 4، شماره 0، بهار 1377
محمداسماعیل اسدی؛ حسین فرداد

6.

بررسی اثر آبیاری با فاضلاب ( پساب) بر عملکرد کمی و کیفی محصول گندم

دوره 32، شماره 3، بهار 1380
عادل زادهوش؛ حسین فرداد

7.

بررسی تأثیر میزان آب آبیاری و کود نیتروژن بر کمیت و کیفیت گوجه فرنگی در شرایط کم آبیاری

دوره 37، شماره 4، بهار 1385
علیرضا فرهمند؛ حسین فرداد؛ عبدالمجید لیاقت؛ عبدالکریم کاشی

8.

بهینه سازی مصرف آب برای آبیاری پنبه در منطقه گرگان

دوره 36، شماره 5، تابستان 1384
حسین فرداد؛ رضا ضیغمی گل

9.

تحلیل اقتصادی کم آبیاری گندم در شرایط کرج

دوره 33، شماره 2، بهار 1381
حسین فرداد؛ حمیدرضا گلکار

10.

تعدیل ضریب آبگذری خاک غیر اشباع

3و4، شماره 0، بهار 1370
محمد حسین مهدیان؛ حسین فرداد

11.

مقایسه چند روش تعیین ضریب آبگذری خاک در حالت اشباع

دوره 4، شماره 0، تابستان 1377
کیومرث ابراهیمی؛ حسین فرداد

12.

مقایسه معیارهای طراحی صافی های زهکشی به روش U.S.B.R, S.C.S با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی

دوره 32، شماره 1، بهار 1380
حسین فرداد؛ حسین جودکیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.