1.

اثر تنش رطوبتی بر صفات کمی و کیفی میوه هلو

دوره 33، شماره 4، تابستان 1381
فرهاد کرمی؛ علیرضا طلائی؛ حسین لسانی؛ سعید رسول زاده

2.

اثر کم آبیاری در آخر فصل بر ترکیبات میوه انگور رقم «مرلوت»

دوره 34، شماره 4، تابستان 1382
ولی ربیعی؛ علیرضا طلائی؛ انریکو پترلونگر؛ علی عبادی؛ علی احمدی

3.

اثر محلول پاشی اسید بوریک و سولفات روی بر تشکیل میوه بادام

دوره 32، شماره 2، بهار 1380
علی وزوائی؛ ناصر قادری؛ علیرضا طلائی؛ مصباح بابالار

4.

انتخاب ومعرفی تلقیح کننده های مناسب برای ارقام بادام دیر گل

دوره 3، شماره 0، بهار 1374
علیرضا طلائی؛ علی ایمانی

5.

بررسی اثرات دانه گرده پنج رقم پایه نر خرما برروی خصوصیات شیمیایی خرمای مضافتی جیرفت

دوره 3، شماره 0، تابستان 1374
علیرضا طلائی؛ بهمن پناهی

6.

بررسی روشهای مختلف تکثیر رویشی پایهF12/1 گیلاس (Prunus aviumL.)

دوره 36، شماره 3، بهار 1384
شاهپور خانقلی؛ علیرضا طلائی؛ مصطفی مصطفوی

7.

بررسی و معرفی مناسب ترین دانه گرده برای نارنگی پیچ

دوره 33، شماره 1، بهار 1381
علیرضا طلائی؛ یونس ابراهیمی؛ علی وزوائی

8.

تکثیر پایه 1/12 F گیلاس به روش ریز ازدیادی

دوره 1، شماره 0، بهار 1376
رضا گودرزی؛ اسلام مجیدی؛ علیرضا طلائی؛ مصطفی مصطفوی

9.

مطالعه جوانه زنی دانه های گرده سه رقم زیتون(Olea europaea L. ) در محیط کشت درون شیشه ای (In vitro ) و شرایط درون بدنی (In vitro )

دوره 33، شماره 2، بهار 1381
فریدون عجم گرد؛ علیرضا طلائی

10.

مطالعه گرده افشانی سازگاری و انتخاب بهترین گرده زا برای ارقام زیتون

دوره 33، شماره 4، تابستان 1381
علی اصغر زینانلو؛ علیرضا طلائی؛ حسن ابراهیم زاده؛ محمود عظیمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.