1.

ارزیابی افت بار لوله های پلی اتیلن ساخت ایران

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376
حسن رحیمی؛ احمد مواساتی؛ محمدحسین امید

2.

ارزیابی برخی مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاکهای گچی ومقایسه آن با روشهای متداول استاندارد

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377
حسن رحیمی؛ سیاوش تاتلاری؛ امیر پویان نژاد هاشمی

3.

استفاده از موزاییک خاک سیمان برای پوشش کانالهای آبیاری

دوره 4، شماره 0، خرداد 1377
حسن رحیمی؛ نادر عباسی

4.

بررسی اثر آبشویی بر تحکیم پذیری خاکهای گچی

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378
حسن رحیمی؛ امیر پویان نژاد هاشمی

5.

بررسی جریان‌ آشفته درون محیط‌های متخلخل سنگریزه‌ای تحت فشار

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384
رضا صالحی؛ حسن رحیمی؛ محمدحسین امید

6.

بررسی عملکرد فنی لوله های زهکش ژئوتکستایل(زمین بافت) در مقایسه با لوله های زهکش رایج در مدلهای آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 0، تیر 1378
حسن رحیمی؛ علیرضا حسن اقلی

7.

بررسی مشخصات فنی لوله های پلی اتیلین ساخت ایران

دوره 4، شماره 0، خرداد 1377
حسن رحیمی؛ احمد رضا انصاری پور

8.

بررسی نفوذ پذیری خاک های گچی طی فرآیند آبشویی

دوره 31، شماره 2، اردیبهشت 1379
امیر پویان نژاد هاشمی؛ شهلا محمودی؛ حسن رحیمی

9.

پدیدة واگرائی فیزیکی در خاکهای غیر چسبنده و معیارهای ارزیابی آن

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383
حسن رحیمی؛ حسین داورزنی؛ نادر عباسی

10.

پوشش کانالهالی آبیاری با استفاده از مواد شیمیایی (کاربرد کربنات سدیم ومالج نفتی)

دوره 1، شماره 0، فروردین 1372
حسن رحیمی؛ محمود بزاز

11.

پوشش کانالهای آبیاری در حین بهره برداری با استفاده از تشک بتنی (مطالعه موردی کانال اصلی دشت مغان)

دوره 1، شماره 0، تیر 1376
حسن رحیمی؛ شایان قطبی

12.

تخریب پوشش کانالها در خاکهای ماسه ای(مطالعه موردی شبکه آبیاری ساوه)

دوره 33، شماره 4، تیر 1381
حسن رحیمی؛ نادر عباسی

13.

ترک خوردگی پوشش بتنی کانالها بر اثر پتانسیل پنهان تورم

دوره 1، شماره 0، تیر 1375
حسن رحیمی؛ شهرام باروتکوب

14.

تعیین نفوذ پذیری رس با روش غیر مستقیم (تحکیم) ومقایسه آن با روش مستقیم

3و4، شماره 0، فروردین 1365
حسن رحیمی

15.

مسائل سازه های آبی درخاکهای شور (مطالعه موردی- شبکه آبیاری گتوند)

1و2، شماره 0، فروردین 1369
حسن رحیمی

16.

مقایسه سیمان وامولسیون قیر در تثبیت خاکهای واگرا

دوره 3، شماره 0، تیر 1374
حسن رحیمی؛ کریم فکور

17.

مقایسه مقادیر نفوذپذیری ونشست پذیری خاکهای رسی متراکم شده با دوروش تراکم استاتیکی ودینامیکی

دوره 3، شماره 0، خرداد 1378
حسن رحیمی؛ رسول قبادیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب