1.

اندازه‌گیری باقیمانده حشره‌کش ایمیداکلوپرید در خیار

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384
خلیل طالبی جهرمی

2.

بررسی آزمایشگاهی اثرات جانبی چهار نوع آفت کش روی سن شکارگر (Orius albidipennis Reuter Het: Anthocoridae

دوره 33، شماره 4، تیر 1381
محمد قدمیاری؛ خلیل طالبی جهرمی

3.

بررسی حساسیت جمعیت های مختلف پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hom.: psyllidae) به حشره کش فوزالون در استان کرمان

دوره 32، شماره 3، خرداد 1380
خلیل طالبی جهرمی؛ محمد رحمانی مقدم؛ سعید محرمی پور

4.

بررسی حساسیت حشرات کامل سوسک برگخوار سیب زمینی به حشره کشهای توصیه شدة فوزالن و اندوسولفان در همدان

دوره 37، شماره 1، فروردین 1385
حسین اللهیاری؛ پروانه آزمایش فرد؛ خلیل طالبی جهرمی

5.

بررسی سازوکار مقاومت شته سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) به حشره کش های پیریمیکارب و اکسی دی متون متیل

دوره 38، شماره 3، آذر 1386
محمد قدمیاری؛ خلیل طالبی جهرمی؛ علیرضا بندانی؛ مهران حبیبی رضایی؛ غلامرضا رسولیان؛ شیرین ملیحی؛ حمید عبادی؛ فرشید فرنود؛ مهدی معبودی

6.

بررسی سه روش کنترل سرخرطومی یونجه با تاکید بر شعله افکنی بر بقایای گیاهی

دوره 33، شماره 2، اردیبهشت 1381
خلیل طالبی جهرمی؛ منصور امیدی؛ قدرت اله صباحی

7.

ترجیح میزبانی سوسک سر خرطومی حنایی خرما،Rhyncophorus ferrugineus Oliv. ‹روی ارقام مهم خرمای بلوچستان ایران در شرایط صحرایی›

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380
حسین فرازمند؛ غلامرضا رسولیان؛ خلیل طالبی جهرمی

8.

مطالعه اثر اسیبنزولار- اس- متیل در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383
عبدالحسین جمالی زواره؛ عباس شریفی تهرانی؛ قربانعلی حجارود؛ سید جواد زاد؛ مجتبی محمدی؛ خلیل طالبی جهرمی

9.

مطالعه بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی در استان بوشهر

دوره 35، شماره 1، فروردین 1383
حشمت‌اله امینیان؛ جواد زاد؛ عباس شریفی تهرانی؛ سید محمود اخوت؛ خلیل طالبی جهرمی

10.

مطالعه تولید برخی از متابولیتهای ضد میکروبی بوسیله تعدادی از سودوموناسهای فلورسنت

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383
مسعود احمدزاده؛ عباس شریفی تهرانی؛ خلیل طالبی جهرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب