46301.

نقش مقادیر مختلف سنگریزه بر برخی شاخص‌های کیفیت فیزیکی یک خاک لوم سیلتی

دوره 48، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 789-797
حسین عسگرزاده؛ فرخ اسدزاده؛ پروین خالقی

46302.

نقش مقاصد در توسعۀ صنعت گردشگری ورزشی در یک دورۀ پنج‌ساله در امارت ابوظبی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 215-230
ابوالفضل فراهانی؛ نوشین اصفهانی؛ محسن زارعی؛ حسین خالقی آرانی خالقی آرانی

46303.

نقش مقام ابراهیم در طواف

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 329-356
مهدی درگاهی؛ رضا عندلیبی

46304.

نقش مگس‌های خانواده موسیده (موسکا دومستیکا) در انتقال سویه‌های بیماریزای E.coli

دوره 69، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 9-15
سعید سهیلی نیا؛ عباس برین

46305.

نقش ملاحظات فرهنگی و ایدئولوژیک در سیاست خارجی ترکیه

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 141-160
عبداله قنبرلو

46306.

نقش منابع اطلاعات خود – کارامدی و ویژگی های میانجی شخصی در خود- کارآمدی و عملکرد ریاضی

دوره 36، شماره 1، بهار 1385
محمود کمالی زارچ؛ پروین کدیور؛ محمود قاضی طباطبایی؛ علیرضا کیامنش

46307.

نقش منابع جنبی در تصحیح بستان‌العارفین و تحفةالمریدین

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 131-147
تهمینه عطائی کچوئی؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ ناصر نیکوبخت

46308.

نقش منابع و کانال‏های ارتباطی و اطلاعاتی در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان دیواندره

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 365-384
مسلم سواری؛ نعمت اله شیری؛ علی اسدی

46309.

نقش مناطق آزاد تجاری – صنعتی در توسعه

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370
ژاله شادی طلب

46310.

نقش منطقه آذربایجان در انقلاب مشروطه

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 77-92
سیده مطهره حسینی

46311.

نقش مهاجرت فصلی نیروی کار در معیشت خانوارهای روستایی(مطالعه‎ی موردی: شهرستان سروآباد ـ استان کردستان)

43(77، پاییز 1390)، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 111-127
محمد سلمانی؛ محمد رضا رضوانی؛ مهدی پور طاهری؛ فرزاد ویسی

46312.

نقش مهاجرت‌های روستایی در اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: متروپل اهواز)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 167-191
عیسی ابراهیم زاده؛ حمیدرضا وارثی؛ محمود اکبری

46313.

نقش مهاجرین در نوع و میزان جرایم ارتکابی شهر تهران

دوره 20، شماره 0، پاییز 1381
احمد پوراحمد؛ محسن کلانتری

46314.

نقش مهارت‌های تفکر انتقادی بر مهارت خواندن زبان انگلیسی زبان‌آموزان با رویکرد کاربردشناسی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 225-248
زهرا ابوالحسنی چیمه؛ مهتاب عضدانلو؛ وحیده شاه حسینی

46315.

نقش مهارکنندۀ پای‌پرونیل بوتوکساید در میزان فعالیت ویژۀ آنزیم گلوتاتیون اس‌ترانسفراز پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae

دوره 46، شماره 1، بهار 1394، صفحه 33-40
پویان مصلحی؛ علی علیزاده؛ محمد قدمیاری

46316.

نقش مهرهای تزئینی در معماری دورۀ ایلخانی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 85-102
آرش لشکری؛ حمید خطیب شهیدی؛ جواد نیستانی؛ علیرضا هژبری نوبری

46317.

نقش مواریث مشترک فرهنگی در همگرایی ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 9، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 341-360
محمد رضا مجیدی؛ حسین صوراناری

46318.

نقش مؤثر شواهد پتروگرافی (میکروفاسیس)، ژئوشیمی آلی و آثار فسیلی در تعیین محیط رسوبی (یک مثال از سازند پابده، حوضه زاگرس، جنوب غرب ایران)

دوره 34، شماره 2، بهار 1388
رضا بهبهانی؛ سعید خدابخش؛ حسن محسنی؛ زهره آتش‌مرد؛ عبدالرضا مقدسی

46319.

نقش موسیقی در جنگ‌ها و انواع سازهای رزمی در ایرانِ دوران اسلامی با نگاهی بر تصاویر نگارگری

دوره 21، شماره 1، بهار 1395، صفحه 65-76
نرگس ذاکر جعفری

46320.

نقش نیاز به موفقیت و نیاز به تعلق در اثرگذاری ادراک از عدالت بر رفتار خدمت‌گرا

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 143-159
سیعد صحت؛ مهدی یزدان شناس؛ مصطفی آقائی

46321.

نقش نیازهای اساسی روانشناختی در درگیری تحصیلی؛ با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 219-235

46322.

نقش ناشر در نشر مجلات علمی با رویکرد کاهش آسیب و ارتقای کیفیت (مقایسة کیفی سه ناشر دانشگاهی: شیکاگو، آکسفورد و تهران)

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 61-73
زهرا جلال زاده

46323.

نقش نام‌آوری کارفرما در ایجاد سرمایۀ اجتماعی

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-26
سولماز فرج زاده؛ سیدمهدی الوانی؛ محمد عطایی؛ کیوان شاه قلیان

46324.

نقش نیروی کار تحصیلکرده در افزایش تولید و بهره وری

دوره 24، شماره 0، بهار 1373
دکتر مصطفی عماد زاده؛ مسعود هاشمیان

46325.

نقش نظام‎های بهره‎برداری زراعی (خانوادگی) در توسعه پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان قیر و کارزین ـ استان فارس)

43(76، تابستان 1390)، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 33-48
سید علی بدری؛ عبدارضا رکن الدین افتخاری؛ محمد سلمانی؛ داداله بهمندContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.