1.

اسپهبدان آل دابویه در متون تانگ: جایگاه طبرستان در استراتژی سیاسی-نظامی امپراتوری تانگ در قرن هشتم میلادی

صفحه 1-22
حمیدرضا پاشازانوس

2.

بررسی سالشمار و مدت زمان حکومت سلیمان‌خان؛ ایلخان دست‌نشاندۀ امرای چوپانی به استناد شواهد سکه‌شناسی و مستندات تاریخی

صفحه 23-48
میرزا محمد حسنی؛ کوروش صالحی

3.

تولید متون فقهی شیعی در دورة نخست دولت صفوی نمونة موردی: جمال‌الانشاء

صفحه 49-68
محیا شعیبی عمرانی

4.

رفتارشناسی و گونه‌شناسی تحولات متظلمان ایران عصر صفوی از سلطنت شاه‌‌عباس یکم تا پایان صفویان

صفحه 69-91
حسین قاسمی؛ مقصود علی صادقی گندمانی

5.

بازاندیشی در پژوهش های صفویه شناسی: پیشینه، اکنون ، چشم انداز

صفحه 93-116
منصور صفت گل

6.

میراث موبدان شریف آباد از آغاز صفویه تا پایان قاجاریه

صفحه 117-135
مهرداد قدردان؛ زهره زرشناس

7.

بررسی تاریخی و مردم‌شناختی سنگ‌قبرهای صفوی جوشقانِ استرک

صفحه 137-164
محمد مشهدی نوش‌آبادی

8.

بررسی وضعیت نظارت بر موقوفات نیشابور در دورۀ قاجاریه

صفحه 165-186
بهرام شایان آذر؛ رسول جعفریان

9.

بازتاب وقایع ژاپن بر اذهان عمومی اواخر قاجار

صفحه 187-214
سید بنیامین کشاورز؛ احمد چایچیان امیرخیز

10.

نقش روشنفکران بهبهان در انقلاب مشروطه

صفحه 215-237
حبیب اله سعیدی نیا؛ حیدر بابلی نیا

11.

توضیحی درباره مقاله «کاربرد لقب "شاهنشاه ایران" در سکه‌ای ناشناخته از اتابک قزل ارسلان»

عمادالدین شیخ الحکمائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب