1.

اسپهبدان آل دابویه در متون تانگ: جایگاه طبرستان در استراتژی سیاسی-نظامی امپراتوری تانگ در قرن هشتم میلادی

صفحه 1-22
حمیدرضا پاشازانوس

2.

بررسی سالشمار و مدت زمان حکومت سلیمان‌خان؛ ایلخان دست‌نشاندۀ امرای چوپانی به استناد شواهد سکه‌شناسی و مستندات تاریخی

صفحه 23-48
میرزا محمد حسنی؛ کوروش صالحی

3.

تولید متون فقهی شیعی در دورة نخست دولت صفوی نمونة موردی: جمال‌الانشاء

صفحه 49-68
محیا شعیبی عمرانی

4.

رفتارشناسی و گونه‌شناسی تحولات متظلمان ایران عصر صفوی از سلطنت شاه‌‌عباس یکم تا پایان صفویان

صفحه 69-91
حسین قاسمی؛ مقصود علی صادقی گندمانی

5.

بازاندیشی در پژوهش های صفویه شناسی: پیشینه، اکنون ، چشم انداز

صفحه 93-116
منصور صفت گل

6.

میراث موبدان شریف آباد از آغاز صفویه تا پایان قاجاریه

صفحه 117-135
مهرداد قدردان؛ زهره زرشناس

7.

بررسی تاریخی و مردم‌شناختی سنگ‌قبرهای صفوی جوشقانِ استرک

صفحه 137-164
محمد مشهدی نوش‌آبادی

8.

بررسی وضعیت نظارت بر موقوفات نیشابور در دورۀ قاجاریه

صفحه 165-186
بهرام شایان آذر؛ رسول جعفریان

9.

بازتاب وقایع ژاپن بر اذهان عمومی اواخر قاجار

صفحه 187-214
سید بنیامین کشاورز؛ احمد چایچیان امیرخیز

10.

نقش روشنفکران بهبهان در انقلاب مشروطه

صفحه 215-237
حبیب اله سعیدی نیا؛ حیدر بابلی نیا

11.

توضیحی درباره مقاله «کاربرد لقب "شاهنشاه ایران" در سکه‌ای ناشناخته از اتابک قزل ارسلان»

عمادالدین شیخ الحکمائی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.