سیفی برنجستانکی, صالح, اسماعیلی فریدونی, ابوالقاسم, اورجی, حسین, آق, ناصر. (1400). تاثیر نسبت‌های اسیدهای چرب لینولئیک به لینولنیک بر عملکرد رشد، ضریب تبدیل غذایی، شاخص‌های احشایی و کبدی مولدین ماهی گورامی سه‌خال (Trichopodus trichopterus) در این مطالعه اثرات سطوح مختلف از نسبت دو اسیدچرب لینولئیک به لینولنیک (LA/LNA) شامل نسبت‌های شاهد، 5/0، 1، 2، 4 و 8 بر عملکرد رشد، ض. , 74(1), 17-30. doi: 10.22059/jfisheries.2021.315046.1214
صالح سیفی برنجستانکی; ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی; حسین اورجی; ناصر آق. "تاثیر نسبت‌های اسیدهای چرب لینولئیک به لینولنیک بر عملکرد رشد، ضریب تبدیل غذایی، شاخص‌های احشایی و کبدی مولدین ماهی گورامی سه‌خال (Trichopodus trichopterus) در این مطالعه اثرات سطوح مختلف از نسبت دو اسیدچرب لینولئیک به لینولنیک (LA/LNA) شامل نسبت‌های شاهد، 5/0، 1، 2، 4 و 8 بر عملکرد رشد، ض". , 74, 1, 1400, 17-30. doi: 10.22059/jfisheries.2021.315046.1214
سیفی برنجستانکی, صالح, اسماعیلی فریدونی, ابوالقاسم, اورجی, حسین, آق, ناصر. (1400). 'تاثیر نسبت‌های اسیدهای چرب لینولئیک به لینولنیک بر عملکرد رشد، ضریب تبدیل غذایی، شاخص‌های احشایی و کبدی مولدین ماهی گورامی سه‌خال (Trichopodus trichopterus) در این مطالعه اثرات سطوح مختلف از نسبت دو اسیدچرب لینولئیک به لینولنیک (LA/LNA) شامل نسبت‌های شاهد، 5/0، 1، 2، 4 و 8 بر عملکرد رشد، ض', , 74(1), pp. 17-30. doi: 10.22059/jfisheries.2021.315046.1214
سیفی برنجستانکی, صالح, اسماعیلی فریدونی, ابوالقاسم, اورجی, حسین, آق, ناصر. تاثیر نسبت‌های اسیدهای چرب لینولئیک به لینولنیک بر عملکرد رشد، ضریب تبدیل غذایی، شاخص‌های احشایی و کبدی مولدین ماهی گورامی سه‌خال (Trichopodus trichopterus) در این مطالعه اثرات سطوح مختلف از نسبت دو اسیدچرب لینولئیک به لینولنیک (LA/LNA) شامل نسبت‌های شاهد، 5/0، 1، 2، 4 و 8 بر عملکرد رشد، ض. , 1400; 74(1): 17-30. doi: 10.22059/jfisheries.2021.315046.1214


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب