بشیری دزفولی, علی, قمصری, سید مهدی, نوروزیان, ایرج. (1398). مطالعه بالینی همزمانی دو رخداد کف نازک و زخم بافت شاخی ناحیه پاشنه در تلیسه‌‌های تازه‌زا. , 74(4), 512-519. doi: 10.22059/jvr.2019.232382.2620
علی بشیری دزفولی; سید مهدی قمصری; ایرج نوروزیان. "مطالعه بالینی همزمانی دو رخداد کف نازک و زخم بافت شاخی ناحیه پاشنه در تلیسه‌‌های تازه‌زا". , 74, 4, 1398, 512-519. doi: 10.22059/jvr.2019.232382.2620
بشیری دزفولی, علی, قمصری, سید مهدی, نوروزیان, ایرج. (1398). 'مطالعه بالینی همزمانی دو رخداد کف نازک و زخم بافت شاخی ناحیه پاشنه در تلیسه‌‌های تازه‌زا', , 74(4), pp. 512-519. doi: 10.22059/jvr.2019.232382.2620
بشیری دزفولی, علی, قمصری, سید مهدی, نوروزیان, ایرج. مطالعه بالینی همزمانی دو رخداد کف نازک و زخم بافت شاخی ناحیه پاشنه در تلیسه‌‌های تازه‌زا. , 1398; 74(4): 512-519. doi: 10.22059/jvr.2019.232382.2620