سبزعلیان, محمد رضا, سعیدی, قدرت الله, میرلوحی, آقافخر. (1388). بررسی تلاقی‌پذیری و هیبریدهای بین گونه ای حاصل از تلاقی گلرنگ زراعی (Carthamus tinctorius L.) و گلرنگ وحشی (Bieb. Carthamus oxyacantha. , 40(2), -.
محمد رضا سبزعلیان; قدرت الله سعیدی; آقافخر میرلوحی. "بررسی تلاقی‌پذیری و هیبریدهای بین گونه ای حاصل از تلاقی گلرنگ زراعی (Carthamus tinctorius L.) و گلرنگ وحشی (Bieb. Carthamus oxyacantha". , 40, 2, 1388, -.
سبزعلیان, محمد رضا, سعیدی, قدرت الله, میرلوحی, آقافخر. (1388). 'بررسی تلاقی‌پذیری و هیبریدهای بین گونه ای حاصل از تلاقی گلرنگ زراعی (Carthamus tinctorius L.) و گلرنگ وحشی (Bieb. Carthamus oxyacantha', , 40(2), pp. -.
سبزعلیان, محمد رضا, سعیدی, قدرت الله, میرلوحی, آقافخر. بررسی تلاقی‌پذیری و هیبریدهای بین گونه ای حاصل از تلاقی گلرنگ زراعی (Carthamus tinctorius L.) و گلرنگ وحشی (Bieb. Carthamus oxyacantha. , 1388; 40(2): -.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب