1.

ارتباط گرمایش ناگهانی پوشن‌سپهر نوع اصلی با تغییرات تاوه قطبی در دوره آماری 2019-1979

دوره 46، شماره 3، آبان 1399، صفحه 603-620
محمد مرادی

2.

ارزیابی تعریب شعر «مهتاب» نیما یوشیج با تکیه بر نظریۀ وینی و داربلنه

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 103-122
عزت ملا ابراهیمی؛ زهرا مسلمی؛ هانیه درستکار

3.

تأثیر محلول‏ پاشی اوره و سولفات‏روی بر میزان ذخیره و انتقال عناصر نیتروژن و روی در برگ و میوة انار رقم‌ رباب نی‏ریز

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 469-477
زهره صداقت کیش؛ نوراله معلمی؛ مجید راحمی؛ سید محمد حسن مرتضوی؛ اسماعیل خالقی

4.

عجز از بیان: قرائتی از روانکاوانه از داستان(سه قطره خون)

دوره 1، 7و8، اسفند 1390، صفحه 67-88
حسین پاینده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب