1.

بازتاب گفتمان پزشکی در مطبوعات دوره مشروطه و پهلوی اول

دوره 17، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 117-134
فوزیه جوانمردی؛ حسین آبادیان؛ حجت فلاح توتکار؛ عبدالرفیع رحیمی

2.

بر آورد تابع تقاضای مطبوعات در ایران

دوره 37، شماره 2، دی 1381
دکترالیاس نادران؛ گیلدا عبدلى

3.

بررسی اندیشه‌های اجتماعی در مطبوعاتِ دینی عصر مشروطیت و پهلوی اول

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 23-49
حسینعلی قربانی

4.

بررسی مطبوعات فلسطین دردوره ی عثمانی ‹1876-1916 م›

دوره 35، شماره 36، فروردین 1380
دکتر عزت ملا ابراهیمی

5.

پدیده مهاجرت به آمریکا از نگاه ایرانیان دوره قاجاریه و پیامدهای آن

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 115-135
فرشته جهانی

6.

تأثیر منفی زبان انگلیسی بر زبان فارسی از طریق ترجمه های غلط و متون مطبوعاتی

دوره 10، شماره 23، فروردین 1384
مجیدنعمتى

7.

تحلیلی بر نقش رسانه های جمعی در بازی های المپیک طی قرن بیستم

دوره 3، شماره 3، دی 1378
سید نصراله سجادی

8.

تحلیل سبک نوشتار زنانه در نثر مطبوعاتی زنان روزنامه‌نویس عهد مشروطه بررسی موردی: دانش و شکوفه

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 61-91
اروی عاصی؛ مهسا رون

9.

توسعه¬ی فرهنگ کارآفرینی در مطبوعات ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 135-154
حبیب بابایی؛ هاشم آقازاده؛ مهدی محسنیان راد

10.

رابطۀ گرایش سیاسی دولت ها و هنجارهای شغلی روزنامه نگاری با حضور زنان در روزنامه ها

دوره 12، شماره 1، فروردین 1396
احمد شکرچی؛ شمیم شرافت

11.

رسانه و ساخت هویت ملی

دوره 39، شماره 3، مهر 1388
محمدتقی قزلسفلی

12.

ساز و کارهای کنترل قدرت (مبانی و عملکرد ها )

دوره 59، شماره 0، فروردین 1382
کیامرث جهانگیر

13.

طراحی مدل ارتقاء جایگاه بخش خصوصی در نظام مطبوعاتی ایران

دوره 10، شماره 2، مهر 1394
طاهر روشندل اربطانی؛ علیرضا بختیاری

14.

مطبوعات و نحوه تعامل آنان با ارکان حکومت مشروطه در دورۀ مجلس اول(1326-1324ق)

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 291-311
فاطمه بلندی؛ حسین محمدی؛ مرتضی تهامی؛ فؤاد پورآرینسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب