1.

اثرخودگفتاری انگیزشی بر اجرای مهارت های حرکتی ساده و پیچیده بسکتبال

دوره 4، شماره 2، آبان 1391، صفحه 29-44
فاطمه رضایی؛ احمد فرخی؛ فضل اله باقرزاده

2.

بهبود تکلیف ثانویه (زمان واکنش افتراقی) در نتیجۀ خودگفتاری انگیزشی

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 391-408
نسترن نادری راد؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

3.

تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر عملکرد هماهنگی دودستی دانشجویان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-13
محمد باقر عالی؛ مهدی شهبازی؛ محمد صحبتیها

4.

تأثیر شیوه‌های مختلف خودگفتاری انگیزشی،آموزشی و ترکیبی بر خودکارامدی جسمانی، اکتساب و یادگیری تکلیف پرتاب دارت

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 127-140
احمدرضا موحدی؛ عباس بهرام؛ سحر بردبار

5.

ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجار‌یابی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ‌خودگفتاری

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 661-681
ولی اله کاشانی؛ محمد علی سلطانیان؛ فاطمه نجاری اردستانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب