1.

آثار حقوقی بین‌المللی خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 459-479
محمدرضا ملت؛ عبدالله عابدینی

2.

ارزیابی رویة قضایی بریتانیا در حوزة اجرای تعهدات قراردادی متأثر از تحریم کشورها و نهادهای ثالث

دوره 20، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 153-165
سعید باغبان کندری؛ سید حسین سادات میدانی

3.

ایالات متحده آمریکا در میدان مغناطیس صهیونیسم مسیحی

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 111-129
احمد دوست محمدی؛ محمد رجبی

4.

بازی بزرگ و مسئلۀ هرات (1828-1838م)

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-20
فرج الله احمدی؛ آروین قائمیان

5.

بررسی و تحلیل ساختارمند روابط بریتانیا و اتحادیۀ اروپا از عضویت تا برگزیت (براساس رویکردهای بین‌حکومت‌گرایی و فراملی‌گرایی)

دوره 47، شماره 4، دی 1396، صفحه 949-968
علی صباغیان؛ ابراهیم باقری

6.

تأثیر فرهنگ سیاسی بریتانیا بر خروج از اتحادیه اروپا

دوره 53، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 81-53
سید داود آقایی؛ رویا رسولی

7.

تهدیدات فرانسه و طرح سرجان مالکوم برای تصرف خارک (1809ـ1798م.)

دوره 1، شماره 1، آذر 1388، صفحه 17-40
فرج‌الله احمدی

8.

جایگاه بریتانیا در روند امنیتی‌سازی نفوذ فدراسیون روسیه در اروپای شرقی- ‌مرکزی (مطالعۀ موردی: لهستان)

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 101-125
محمد داوند؛ محسن اسلامی

9.

جایگاه نظریۀ ژئوپلیتیک مکیندر در سیاست‌های جهانی بریتانیا

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 531-551
حسام الدین واعظ زاده

10.

حمایت دیپلماتیک از تبعه در مقابل دیگر دولت متبوع او در حقوق بین‌الملل در پرتو اعلام حمایت دیپلماتیک بریتانیا از خانم نازنین زاغری

دوره 11، شماره 2، مهر 1399، صفحه 431-448
وحید بذّار

11.

زبان انگلیسی در گذر زمان

دوره 3، شماره 14، فروردین 1400، صفحه 3-7
علی نظری حقیقی

12.

عصر روشنگری؛ کویکرها و الغای تجارت برده در بریتانیا

دوره 43، شماره 4، دی 1392، صفحه 189-206
فرج الله احمدی

13.

مسأله جواهرات سلطنتی در کشمکش‌ محمدعلی‌شاه با مشروطه‌خواهان و واکنش دولت های روسیه و بریتانیا (یک مطالعه اسنادی).

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 27-56
سید مسعود سید بنکدارسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب