1.

ارزیابی تأثیر شرایط اکولوژیکی و متغیرهای فیزیکی رودخانه دینورآب استان کرمانشاه بر شاخص مطلوبیت زیستگاه ماهی شاه‌کولی سلال (Alburnus sellal Heckel, 1843)

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 317-328
زهرا پیشکاه پور؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری

2.

ارزیابی مطلوبیت زیستگاه آهوی ایرانی(Gazella subgutturosa) در منطقه حفاظت شده هفتاد قله استان مرکزی

دوره 69، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 965-979
گلنوش حسینی؛ بهمن شمس اسفندآباد؛ افشین علیزاده شعبانی

3.

ارزیابی و مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در منطقۀ گیسکان استان بوشهر

دوره 74، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 264-277
صادق پورسالم؛ سید مهدی امینی نسب؛ حسین مددی؛ حسین دلشب

4.

بررسی الزامات برآورد جریان زیست‌محیطی در رودخانه‏ها با روش‏های هیدرواکولوژیکی (مطالعۀ موردی: رودخانۀ دلیچای واقع در استان تهران)

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 289-300
مهدی صدیق کیا؛ سید علی ایوب زاده؛ محبوبه حاجی اسماعیلی

5.

بررسی تأثیر پارامتر‌های مقاومت جریان بر زیستگاه گونۀ ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (مطالعۀ موردی: رودخانۀ جاجرود)

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 1007-1024
محمدامین نجفی کوپایی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی؛ غلامرضا شوبیری

6.

بررسی تأثیر شاخص‌های اکوهیدرولیکی در تحلیل رژیم جریان زیست‌محیطی و شبیه‌سازی مطلوبیت زیستگاه با کاربرد مدل River2D با تکیه بر باززنده‌سازی اکولوژیکی رودخانۀ زرین گل

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 205-222
محمدحسن نادری؛ مهدی ذاکری نیا؛ میثم سالاری جزی

7.

بررسی ترجیح زیستگاهی ماهی گل چراغ (Garra rufa) در رودخانۀ دینورآب، حوضۀ رودخانۀ کرخه

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 953-960
عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر

8.

بهبود روش شبیه‌سازی زیستگاه با کاربرد مدل هیدرودینامیکی River2D به منظور تعیین رژیم اکولوژیکی رودخانه

دوره 72، شماره 2، تیر 1398، صفحه 263-277
محمدحسن نادری؛ مهدی ذاکری نیا؛ میثم سالاری جزی

9.

به‌کارگیری مدل PHABSIM در تبیین رژیم اکولوژیکی رودخانه به‌منظور برآورد جریان زیست ‏محیطی و مقایسه با روش‏های هیدرولوژیکی (مطالعۀ موردی: رودخانۀ قره‏سو)

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 941-955
محمدحسن نادری؛ مهدی ذاکری نیا؛ میثم سالاری جزی

10.

تعیین آشیان اکولوژیک گونه باریجه (Ferula gummosa) با استفاده از مدل‌های ماشین بردار در منطقه حفاظت شده قرخود

دوره 76، شماره 3، آبان 1402، صفحه 305-319
حمیدرضا کشتکار؛ حسن یگانه؛ امید کاوسی

11.

تعیین مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش اصفهانی (Ovis orientalis isphahanica) در پناهگاه حیات‌وحش موته با استفاده از روش تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی

دوره 63، شماره 3، مهر 1389، صفحه 279-290
سعیده ملکی نجف آبادی؛ محمودرضا همامی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی

12.

تعیین و طراحی محدوده رژیم جریان مطلوب اکولوژیکی رودخانه زرین‌گل با بررسی مشخصه‌های هیدرومورفواکولوژیکی، رویکردهای مبتنی بر شاخص هیدرولوژیکی و مدل اکوهیدرولیکی شبیه‌سازی مطلوبیت زیستگاه

دوره 73، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 17-40
محمدحسن نادری؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ خالد احمدآلی؛ زانیار امیری؛ آلتین قجقی؛ لیلی قربانی مینائی

13.

طرح راه ماهی شبه‌طبیعی و ارزیابی کارایی آن با مدل شبیه‌سازی زیستگاه PHABSIM

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-13
سارا سادات بدری؛ سیدعلی ایوب‌زاده؛ مهدی یاسی

14.

عوامل بوم‌شناختی موثر بر پراکنش گوسفند وحشی در پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار

دوره 63، شماره 4، دی 1389، صفحه 359-372
زهره کرمانی القریشی؛ عباس علیمحمدی سراب؛ بهرام حسن زاده کیابی

15.

مدل سازی مطلوبیت زیستگاه خرس سیاه در بخشی از استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره

دوره 73، شماره 3، آذر 1399، صفحه 485-499
وحید راهداری

16.

مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه کمرکلی جنگلی (Sitta europaea) در نیمرخ شمالی البرز

دوره 63، شماره 3، مهر 1389، صفحه 225-236
فاطمه بهادری خسروشاهی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ محمد کابلی؛ محمود کرمی؛ پدرام عطارد؛ میترا شریعتی

17.

مدیریت ‏بوم‏سازگان‏های آبی و احیای رودخانه‏ها با پیاده‏سازی رژیم جریان زیست‏محیطی

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 719-737
محمدحسن نادری؛ مهدی ذاکری نیا؛ میثم سالاری جزی

18.

مطالعة ترجیح زیستگاهی گونه‌های همبوم جویبارماهی (Oxynemachilus kiabii) و (Oxynemachilus karunensis) در رودخانة الک (حوضة رودخانة کرخه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403
ادریس قادری؛ عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ فرشاد مولودی؛ بلال مولودی نیا

19.

مطالعه ترجیح زیستگاهی سیاه‌ماهی توئینی (Capoeta damascina) در رودخانه کُردان با استفاده از شاخص مطلوبیت زیستگاه

دوره 69، شماره 3، مهر 1395، صفحه 359-366
انسیه دولت‌پور؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری؛ آرش جوانشیر

20.

نقش و اهمیت مدل‌سازی توزیع گونه‌ای (SDM) در حفاظت از تنوع زیستی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 1-7
الهام ابراهیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب