1.

تولید و تخلیص پنتااریتریتول-بررسی عوامل مؤثر بر بازده تولید و مطالعه روشهای تخلیص

دوره 35، شماره 3، آذر 1380
گیتی ابوالحمد؛ جعفر احمدی

2.

وثیقۀ شناور در نظام حقوقی کامن‌لا

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 201-227
رضا طجرلو؛ هادی شعبانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب