1.

اثر تنش خشکی و اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک چای ترش

دوره 17، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 403-414
مژگان سنجری؛ علیرضا سیروس مهر؛ براتعلی فاخری

2.

اثر تنش کمبود آب و مصرف اسید سالیسیلیک بر عملکرد روغن و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

دوره 45، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-14
محمد سیبی؛ محمد میرزاخانی؛ مسعود گماریان؛ سید حسام الدین یعقوبی

3.

اثر محلول‏پاشی گیاه مادری به وسیله قارچ‌کش‌های مختلف بر سلامت، جوانه‌زنی و بنیه بذر سویا

دوره 21، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 167-180
مرتضی گرزین؛ فرشید قادری فر؛ سید اسماعیل رضوی

4.

ارزیابی و مقایسه مدل های فیزیکی وتجربی برآورد تداوم خیسی سطح برگ

دوره 43، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 249-258
آذر صحرا گرد؛ نوذر قهرمان؛ جواد بذرافشان

5.

برآورد اثر پارامترهای هواشناسی با تأکید بر تغییرات رطوبت نسبی بر کاهش تابش دریافتی سطح زمین به منظور ایجاد سایت‌های خورشیدی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 487-497
امان اله فتح نیا؛ سعید رجایی

6.

بررسی اثر تنش شوری و خشکی بر روی سه گونه مرتعی Avena barbata ,Agropyron intermedinm و Panicum antidotale

دوره 54، شماره 4، تابستان 1380
غلامرضا زهتابیان؛ حسین آذر نیوند؛ محمد مهدی شریفی کاشان

7.

بررسی اثر رطوبت و شبنم بر عملکرد پنل های خورشیدی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 49-59
علی ماشاءاله کرمانی؛ سیداحمد حسینی؛ اکبر عرب حسینی

8.

بررسی پدیدۀ جزیرۀ حرارتی و اثر آن بر تغییرپذیری روز به روز دمای تابستان شهر بابل

دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 491-501
یدالله یوسفی؛ فاطمه کاردل؛ همت اله رورده؛ مولود محتسبی خلعتبری

9.

بررسی تاثیرات مانسون هند بر روی ایران

دوره 39، شماره 0، زمستان 1379
فریده حبیبی

10.

بررسی خواص فیزیکی کود گاو پلت شده

دوره 10، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 53-68
جواد رضایی فر؛ سیدرضا حسن بیگی بیگدلی؛ محمدحسین کیانمهر؛ بهزاد آزادگان

11.

بررسی میزان راحتی انسان در شرایط اقلیمی مختلف(مطالعة موردی: شهرهای شیراز، بندرعباس، بیرجند و اردبیل

دوره 34، شماره 48، زمستان 1387
سید محمد جعفر ناظم السادات؛ ابوالفضل مجنونی هریس

12.

پهنه‌بندی رطوبت نسبی استان سیستان بلوچستان با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS

دوره 51، شماره 10، دی 1399، صفحه 2681-2695
مسیح اله محمدی؛ بهروز سبحانی

13.

تأثیر رطوبت نسبی و درجه حرارت بر مؤلفه‏های خزشی تخته فیبر با دانسیتۀ متوسط (MDF)

دوره 67، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 347-357
مصطفی ابراهیمی؛ سعید کاظمی نجفی؛ ربیع بهروز اشکیکی

14.

تأثیر شرایط نگه‌داری پالت‌های چوبی نوئل بر توسعه قارچ‌ باختگی آبیOphiostoma piceae

دوره 65، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 299-313
صدیقه دادای قندی؛ اصغر طارمیان؛ علی¬ اکبر عنایتی؛ خلیل بردی فتوحی¬فر

15.

تحلیل فضایی پراکنش رطوبت در ایران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 637-650
غلام عباس فلاح قالهری؛ مهدی اسدی؛ عباسعلی داداشی رودباری

16.

مقایسه میزان راحتی انسان در شرایط آب و هوایی مناطق مرکزی ایران و سواحل دریای خزر:مطالعه موردی برای یزد و گرگان

دوره 28، شماره 29، تابستان 1381
دکتر سید محمد جعفر ناظم السادات؛ کاظم دشتکیان؛ سعید دزبانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.