1.

استدلال تجربه دینی بر وجود خدا و پلورالیسم دینی

دوره 1، شماره 2، خرداد 1384
دکتر محمد محمدرضایی

2.

بازنمایی گفتمان سنت اسلامی از تجربه دینی در سینمای ایران؛ تحلیل گفتمان فیلم زیر نور ماه

دوره 5، شماره 2، مهر 1389
اعظم راودراد؛ مجید سلیمانی

3.

بررسی انتقادی مدل پلورالیسم دینی جان هیک

دوره 42، شماره 1، مهر 1388
امیر عباس علیزمانی؛ مرجان نوری

4.

بسط تجربهء نبوی در بوته نقد (1)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1384
حجت الاسلام و المسلمین حبیب الله طاهرى

5.

تبیین واحد ارتباط و حیاتی در قران کریم

دوره 37، شماره 1، خرداد 1383
حیدر باقری اصل

6.

تجربه دینی

دوره 1، شماره 2، خرداد 1384
دکتر سید محمد حکاک

7.

تقاطع میان تجربۀ دینی و تجربۀ زیبایی‌شناختی

دوره 19، شماره 1، تیر 1400، صفحه 219-238
سید محمد حسین نواب

8.

رویکرد دینی راداکریشنان

دوره 8، شماره 9، اردیبهشت 1390، صفحه 53-71
علی‌نقی باقرشاهی

9.

ماهیت دین و تجربه دینی نزد شلایرماخر

دوره 6، شماره 3، آذر 1388، صفحه 29-79
حسین کلباسی اشتری

10.

مبانی پلورالیسم دینی (رابطه تجربه دینی و پلورالیسم)

دوره 1، شماره 1، دی 1383
دکتر محمد محمدرضایی

11.

مدخلی بر نظریه دینی رودلف اوتو بر اساس کتاب « مفهوم امر قدسی »

دوره 64، شماره 0، بهمن 1377
قربان علمی

12.

واکاوی سوگیری‌های شناختی در تفاسیر تجربة دینی مدرن بر اساس تئوری صورت حیات ویتگنشتاین

دوره 20، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 43-53
سیّد امیر سیدجعفریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب