1.

ارزیابی میزان حساسیت مدل RegCM4 به طرحواره‌های پارامترسازی همرفت در مدل‌سازی بارش‌های بهارۀ شمال‌غرب ایران: (مطالعۀ موردی سال 2004)

دوره 43، شماره 3، مهر 1396، صفحه 651-671
علی محمد خورشیددوست؛ عباس مفیدی؛ علی اکبر رسولی؛ کامل آزرم

2.

استفاده از روش گرادیان کامل نرمال برای مطالعه خط برداشت بی‌هنجاری بوگه در شمال‌غرب ایران

دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 407-421
اکو علیپور؛ خلیل متقی؛ زهرا موسوی

3.

بررسی سازوکار میان‌مقیاس وقوع بارش‌های همرفتی بهاره در شمال‌غرب ایران

دوره 45، شماره 3، آذر 1398، صفحه 553-573
کامل آزرم؛ عباس مفیدی؛ علی محمد خورشیددوست

4.

بررسی و تحلیل باستان‌شناختی محوطه شهریری استان اردبیل

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 267-283
علیرضا هژبری نوبری؛ حمید خانعلی؛ یلماز آنیل؛ سید مهدی موسوی کوهپر

5.

تبیین و گاهنگاری فرهنگ‌های هزاره‌ی اول ق.‌م در شهرستان نیر اردبیل

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 37-54
اکبر پورفرج

6.

تحلیل تکوین فرهنگ‌های مفرغ قدیم در شمال غرب ایران

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 66-80
احمد چایچی امیر خیز

7.

دره شام و مسئله تساهل مذهبی ایلخانان مغول در شمال غرب ایران (جلفا)

دوره 16، شماره 1، بهمن 1402، صفحه 1-23
ثریا افشاری؛ لیلی نیاکان؛ بهروز عمرانی؛ محمد مرتضایی

8.

زمین‌ساخت فعال سامانه گسلی امتدادلغز گیلاتو-تبریز، شمال‌غرب ایران

دوره 49، شماره 3، آبان 1402، صفحه 609-632
سعید رحیم‌ زاده؛ نوربخش میرزائی

9.

مطالعه ساختار لیتوسفر شمال‌غرب ایران با استفاده از تابع گیرنده S

دوره 46، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 265-276
وحیده قربانعلی‌زاده؛ سیدخلیل متقی؛ فرهاد ثبوتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب