1.

بررسی تأثیر احداث سد بر پارامترهای اکوهیدرلوژیکی رودخانه (جاجرود- پایین‏دست سد لتیان)

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 797-814
مرضیه رضائی؛ مهدی یاسی؛ جواد فرهودی

2.

بررسی عوامل موثر در تحول ژئومورفولوژی مخروط افکنه ها مطالعه موردی: مخروط افکنه جاجرود

دوره 0، شماره 64، اسفند 1387
unknown

3.

تنوع ژنتیکی گاماروس در رودخانه های شرق استان تهران با استفاده از توالی یابی ژن CO1 میتوکندریایی

دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 236-245
هادی یوسفی سیاهکلرودی؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ شادی خاتمی

4.

مطالعه زیست محیطی رودخانه جاجرود (فون و فلور)

دوره 54، شماره 1، فروردین 1380
نعمت الله خراسانی

5.

مطالعه و مقایسه ترجیح زیستگاه جویبارماهی سفیدرود Oxynoemacheilus bergianus (Steindachner, 1897) رودخانه جاجرود در دو فصل پاییز و زمستان

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-11
سهیل ایگدری؛ مظاهر زمانی؛ هادی پورباقر؛ عطا مولودی صالح

6.

نقش مخروط‎افکنه‌ها در توزیع سکونت‌گا‌ه‌های پیش از تاریخ از دیدگاه زمین‌باستان‎شناسی (مطالعه‎ی موردی: مخروط‎افکنه‎ی جاجرود و حاجی‎عرب)

دوره 44، شماره 4، دی 1391، صفحه 1-22
مهران مقصودی؛ حسن فاضلی نشلی؛ قاسم عزیزی؛ گوین گیلمور؛ آرمین اشمیت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب