1.

ارزیابی شاخص سالخوردگی در مناطق روستایی ایران به کمک سیستم‌های دانش‌بنیان

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 50-63
حسنعلی فرجی سبکبار؛ حبیب محمودی چناری؛ علی یوسفی؛ مهدی خداداد

2.

افت منابع آب زیرزمینی و تأثیر آن بر ساختار کالبدی نواحی روستایی (موردمطالعه: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان لردگان

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 170-189
علی تقی پور جاوی؛ سیداسکندر صیدایی؛ فرامرز بریمانی

3.

بررسی اقدامات اثربخش حکمروایی محلی در کاهش آثار خشکسالی در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان داراب

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 367-382
علیرضا بستانی؛ ریحانه سلطانی مقدس؛ هوشمند عطایی؛ گیتی صلاحی اصفهانی

4.

تبیین آثار سیاست های تمرکز زدایی در توسعه سکونتگاه های روستایی ( مطالعه موردی ؛استان قزوین)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 409-428
ولی اله نظری؛ محمد غلامی

5.

تبیین محیطی پدیدآیی و ناپایایی سکونتگاه‌های روستایی با رویکرد ارزیابی چندمعیارۀ فضایی (GIS-MCE) در استان اصفهان

دوره 51، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 323-340
عباس امینی؛ نصرت مرادی

6.

تحلیل تأثیرات ارتقای شاخص‌های تاب‌آوری بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی در مقابل سیلاب (مورد مطالعه: نواحی روستایی شهرستان زرین‌دشت)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 103-121
محسن شایان؛ ابوذر پایدار؛ سجاد بازوند

7.

ساماندهی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان دماوند براساس شاخص‌های شبکة منطقه‌ای (با بهره‌گیری از تکنیک تاپسیس)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 445-466
زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ سوده سادات طباطبایی

8.

سنجش و ارزیابی مؤلفه‌های زیست‌پذیری در سکونتگاه‌های روستایی پیرامون شهری (بررسی موردی: شهرستان ورامین)

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 89-110
محمدامین خراسانی؛ محمدرضا رضوانی

9.

سنجش و تحلیل وضعیت آگاهی محیط‌زیستی در سکونتگاه‌های روستایی پیرامون شهر یاسوج

دوره 51، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 783-796
فضیله خانی؛ محمد سلمانی؛ عنایت اله مشفق نژادی

10.

شناسایی و تحلیل مخاطرات سکونتگاه‌های روستایی دهستان آلاداغ شهرستان بجنورد

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 359-379
تیمور جعفری

11.

گونه‌شناسی پهنه‌های شکل‌گیری مسکن در سکونتگاه‌های روستایی ایران در تعامل با عوامل محیطی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 87-100
غزال راهب

12.

نقش سیاست‌های تعدیل ساختاری در دگردیسی اقتصاد روستایی ناحیة رضوانشهر

دوره 51، شماره 1، بهار 1398، صفحه 159-175
فرهاد عزیزپور؛ فرهاد جوان؛ محمد حجی‌پور

13.

نقش ظرفیت‌سازی در کاهش تأثیرات مخاطرات طبیعی (زلزله) در مناطق روستایی با تأکید بر روش‌های کمّی (مطالعه موردی: مناطق زلزله‌زده شهرستان خدابنده)

42(74، زمستان 1389)، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 23-39
مهدی پور طاهری؛ جمشید عینالی؛ عبدالرضا ارکن الدین افتخاریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.