1.

ارزیابی شاخص سالخوردگی در مناطق روستایی ایران به کمک سیستم‌های دانش‌بنیان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 50-63
حسنعلی فرجی سبکبار؛ حبیب محمودی چناری؛ علی یوسفی؛ مهدی خداداد

2.

افت منابع آب زیرزمینی و تأثیر آن بر ساختار کالبدی نواحی روستایی (موردمطالعه: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان لردگان

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 170-189
علی تقی پور جاوی؛ سیداسکندر صیدایی؛ فرامرز بریمانی

3.

آینده‌نگاری ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی در سکونتگاه‌های روستایی مطالعه روستاهای حوضة آبخیز قلعه‌چای استان آذربایجان‌شرقی

دوره 75، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 136-149
محسن آقایاری هیر؛ محمد ظاهری؛ حسین کریم زاده؛ علی مجنونی توتاخانه

4.

بررسی اقدامات اثربخش حکمروایی محلی در کاهش آثار خشکسالی در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان داراب

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 367-382
علیرضا بستانی؛ ریحانه سلطانی مقدس؛ هوشمند عطایی؛ گیتی صلاحی اصفهانی

5.

بررسی تأثیر مؤلفه‌های اجتماعی - فرهنگی و اعتقاد‌ی - معنوی بر سیماشناسی بافت سکونتگاه‌های روستایی (موردمطالعه: روستاهای بخش کجور شهرستان نوشهر)

دوره 14، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 286-309
امین امینی کاشانی؛ احد نژادابراهیمی

6.

بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر پایداری معماری روستایی (موردمطالعه: روستای ارمیان میامی)

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 504-525
ساجده خراباتی؛ آوا نیک مرد

7.

تبیین آثار سیاست های تمرکز زدایی در توسعه سکونتگاه های روستایی ( مطالعه موردی ؛استان قزوین)

دوره 4، شماره 2، تیر 1392، صفحه 409-428
ولی اله نظری؛ محمد غلامی

8.

تبیین محیطی پدیدآیی و ناپایایی سکونتگاه‌های روستایی با رویکرد ارزیابی چندمعیارۀ فضایی (GIS-MCE) در استان اصفهان

دوره 51، شماره 2، تیر 1398، صفحه 323-340
عباس امینی؛ نصرت مرادی

9.

تحلیل تأثیرات ارتقای شاخص‌های تاب‌آوری بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی در مقابل سیلاب (مورد مطالعه: نواحی روستایی شهرستان زرین‌دشت)

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 103-121
محسن شایان؛ ابوذر پایدار؛ سجاد بازوند

10.

ساماندهی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان دماوند براساس شاخص‌های شبکة منطقه‌ای (با بهره‌گیری از تکنیک تاپسیس)

دوره 5، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 445-466
زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ سوده سادات طباطبایی

11.

سنجش و ارزیابی مؤلفه‌های زیست‌پذیری در سکونتگاه‌های روستایی پیرامون شهری (بررسی موردی: شهرستان ورامین)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 89-110
محمدامین خراسانی؛ محمدرضا رضوانی

12.

سنجش و تحلیل وضعیت آگاهی محیط‌زیستی در سکونتگاه‌های روستایی پیرامون شهر یاسوج

دوره 51، شماره 3، مهر 1398، صفحه 783-796
فضیله خانی؛ محمد سلمانی؛ عنایت اله مشفق نژادی

13.

شناسایی و تحلیل مخاطرات سکونتگاه‌های روستایی دهستان آلاداغ شهرستان بجنورد

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 359-379
تیمور جعفری

14.

گونه‌شناسی پهنه‌های شکل‌گیری مسکن در سکونتگاه‌های روستایی ایران در تعامل با عوامل محیطی

دوره 19، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 87-100
غزال راهب

15.

نقش سیاست‌های تعدیل ساختاری در دگردیسی اقتصاد روستایی ناحیة رضوانشهر

دوره 51، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 159-175
فرهاد عزیزپور؛ فرهاد جوان؛ محمد حجی‌پورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب