1.

ارزیابی درون یابی به روش کریجینگ

دوره 43، شماره 0، دی 1381
دکتر منیژه قهرودی تالی

2.

بررسی تاثیر عوامل موثر بر کیفیت آب رودخانه های سیمره و کشکان در استان های ایلام و لرستان

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 549-564
زهرا نوری؛ آرش ملکیان

3.

بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی فشردگی خاک با استفاده از روش های مختلف زمین آماری

دوره 49، شماره 3، آبان 1397، صفحه 329-340
وحید بحرپور؛ عباس روحانی؛ محمدحسین عباسپور فرد؛ سعید ظریف نشاط؛ محمد حسین آق خانی

4.

بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب‌ زیرزمینی در دشت جیرفت

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 921-932
فرشاد سلیمانی ساردو؛ ناصر برومند؛ علی اذره

5.

تهیۀ نقشۀ توان تولید رویشگاه راش شرقی با استفاده از دو روش کریجینگ و معکوس فاصلۀ وزنی (پژوهش موردی: جنگل پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس)

دوره 70، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 93-102
زهرا احدی؛ سیدجلیل علوی؛ سید محسن حسینی

6.

درون یابی و مدلسازی سه بعدی سطح کورتکس از روی تصاویر تشدید مغناطیسی

دوره 33، شماره 1، خرداد 1378
آرش ابراهیمی؛ سهراب شهزادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب